Καλοκαίρι 2019 | ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

A1 ǀ A2 ǀ B1.1 ǀ B1.2 | B2.1
Εντατικά Καλοκαιρινά Μαθήματα

Ολοκληρώστε ένα επίπεδο ή ένα ημι-επίπεδο σε ελάχιστο χρόνο !
Υπερεντατικά μαθήματα 75 ωρών : 60 ώρες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο (4 εβδομάδες) + 15 ώρες το Σεπτέμβριο
Δυνατότητα να ξεκινήσετε το επόμενο επίπεδο τη χειμερινή περίοδο του Οκτωβρίου (κερδίζετε 3 μήνες, σε σύγκριση με τα εξάμηνα μαθήματα)
• 1ο μέρος : από 24/06 ως 19/07/2019 (60 ώρες) | από Δευτέρα ως Παρασκευή από 18 :00 έως 21:00
• 2ο μέρος : 23, 25, 27, 30 Σεπτεμβρίου + 2 Οκτωβρίου (15 ώρες) |5 μαθήματα από 18:30 έως 21:30
Τιμή : 650,00 €


B1-B2 | C1-C2

Γλωσσική Εξάσκηση

Συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, διάλογοι. Δουλέψτε την προφορική σας έκφραση στα γαλλικά μέσα από θέματα της επικαιρότητας της γαλλικής κουλτούρας. Αναπτύξτε το λεξιλόγιο σας και την ευφράδεια σας στα γαλλικά.
Μάθημα 24 ωρών σε 4 εβδομάδες, 3 φορές την εβδομάδα
• Από 24/06 έως 18/07/2019 | Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη από 19:00 έως 21:00
Τιμή : 250,00 €

Εξατομικευμένα μαθήματα


Όλα τα επίπεδα Α1 έως C1 | Ελληνικά και Γαλλικά


Οι ειδικοί και παιδαγωγικοί στόχοι καθορίζονται σύμφωνα με το επίπεδο και τις ανάγκες σας : γενικά γαλλικά, γαλλικά των επιχειρήσεων, προετοιμασία για τις εξετάσεις, προσομοίωση σε επαγγελματικό περιβάλλον. Επιλέξτε εσείς το ρυθμό που επιθυμείτε: ημέρα, ωράριο και διάρκεια μαθήματος. Αυτή η φόρμουλα είναι ιδανική για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν στα συλλογικά μαθήματα ή επιθυμούν να δουλέψουν συγκεκριμένα σε έναν τομέα ή έναν κλάδο της γλώσσας.

Φόρμουλα Αριθμός μαθητών Τιμή Διάρκεια Έναρξη Λήξη

5 ώρες

1 300 € κατ' επιλογήν / 1 ώρα, 1.30 ώρα, 2 ώρες κ.α. κατ' επιλογήν κατ' επιλογήν
2 175 € ανά άτομο

10 ώρες

1 450 € κατ' επιλογήν / 1 ώρα, 1.30 ώρα, 2 ώρες κ.α. κατ' επιλογήν κατ' επιλογήν
2 250 € ανά άτομο

30 ώρες

1 1250 € κατ' επιλογήν / 1 ώρα, 1.30 ώρα, 2 ώρες κ.α. κατ' επιλογήν κατ' επιλογήν
2 750 € άνά άτομο

Πληροφορίες: Σοφία Μελά smela@ifa.gr | 210 33 98 693 -323