Οι μεγάλες φωνές του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Θεματική «Θέατρο»

Συνάντηση με τον Κάρολο Κουν, IFG, 12.04.1984

Συνάντηση με τους Antoine Vitez & Γιάννη Κόκκο, IFG, 09.04.1985

Συνάντηση με τον Peter Brook, IFG, 14.09.1985