Οι μεγάλες φωνές του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Θεματική «Κινηματογράφος»

Συνάντηση με τον Theo Angelopoulos, IFG, 28.01.1986

Συνάντηση με τον Κώστα Γαβρά, IFG, 01.11.1983

Συνάντηση με τον Ροβήρο Μανθούλη, 06.04.1984

Συνάντηση με τον Ροβήρο Μανθούλη, 10.04.1984