Οι μεγάλες φωνές του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Θεματική « Ιστορία »

Διάλεξη του Georges Duby | IFG, 14.10.1991

Διάλεξη του Marc Ferro | IFG, 07.12.1993

Διάλεξη του Marc Ferro | IFG, 10.12.2002

Διάλεξη του Philippe Lacoue Labarthe, IFG, 05.11.1997