Οι μεγάλες φωνές του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: «Ποίηση»

Θεματική «Ποίηση»

Συνάντηση με τον Yves Bonnefoy

Συνάντηση με τον Michel Tournier, IFG 21.10.1986

Συνάντηση με τον Michel Tournier, IFG 22.04.1996

Διάλεξη της Miriam Cendrars, IFG, 19.01.1988