Οι μεγάλες φωνές του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: «Επιστήμες»

Θεματική «Επιστήμες»

Διάλεξη του Pierre-Gilles de Gennes IFG, 07.05.1996

Διάλεξη του Hubert Reeves, IFG, 25.10.1988

Συνάντηση με τον Georges Charpak, IFG, 22.10.1993