Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

campus france licence thumbΟ πρώτος γαλλικός πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών είναι το «Licence», το οποίο αποκτάται μετά από 3 χρόνια. Το πρώτο έτος σπουδών είναι το «L1».

Η εισαγωγή στο L1

Στη Γαλλία, για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο απαιτείται κατοχή του τίτλου «Baccalauréat». Κατά συνέπεια, οι Έλληνες μαθητές πρέπει να προσκομίσουν τον ισότιμο του τίτλο, δηλαδή το Απολυτήριο Λυκείου (με τις Πανελλαδικές εξετάσεις). Δεν υπάρχει όριο κατώτατης βαθμολογίας.

Απαιτείται γνώση των γαλλικών επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες . Ωστόσο, μπορεί ένα πανεπιστήμιο να απαιτήσει το C1.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι γνωρίζουν γαλλικά αλλά δεν διαθέτουν πιστοποίηση, μπορούν να δώσουν ένα τεστ γνώσεων (TCF) στο Γαλλικό Ινστιτούτο, το οποίο γίνεται δεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος;

Πρέπει να κάνει αίτηση μέσω της πλατφόρμας https://www.parcoursup.fr/

           Η αίτηση εισαγωγής στο πρώτο έτος σπουδών στο πανεπιστήμιο υποβάλλεται μεταξύ 22 Ιανουαρίου και 13 Μαρτίου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της 3ης Λυκείου. Είναι ωστόσο δυνατό να κάνει ο υποψήφιος αυτή την αίτηση και μετά από μία ή περισσότερες χρονιές αφού ολοκληρώσει τις σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

           Η αίτηση εισαγωγής γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου για την πλειοψηφία των γαλλικών ιδρυμάτων.

           Θα πρέπει ο υποψήφιος   να καταθέσει ηλεκτρονικά την αναλυτική βαθμολογία της δευτέρας λυκείου και της τρίτης λυκείου (1ο εξάμηνο), μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Projetdeformationmotivé) στην οποία θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε αυτόν τον τομέα σπουδών, καθώς και ένα Βιογραφικό Σημείωμα.

Σ’ αυτή την online αίτηση , θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει έως 10 πανεπιστήμια

         Θα λάβει τα αποτελέσματα της αίτησης εισαγωγής από τον Μάϊο .

Σπουδές στη Γαλλία: τι κόστος ζωής να υπολογίσει ο υποψήφιος;

Τα γαλλικά πανεπιστήμια είναι δημόσια, οπότε δε χρειάζεται να καταβάλει δίδακτρα ο φοιτητής  , παρά μόνο το κόστος εγγραφής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 184 € ετησίως για προπτυχιακές σπουδές.

Όσον αφορά τη στέγαση, μπορεί ο υποψήφιος να κάνει αίτηση από 15/1 μέχρι 15/4 σε μια δημόσια πανεπιστημιακή εστία (https://www.messervices.etudiant.gouv.frDossier Social Etudiant), εκτός από το Παρίσι, όπου ο αριθμός των θέσεων είναι πάρα πολύ περιορισμένος σε σχέση με τη ζήτηση. Είναι γνωστό επίσης ότι τα δωμάτια των δημόσιων εστιών δεν παρέχονται συνήθως σε πρωτοετούς φοιτητές.

Μπορεί εντούτοις ο υποψήφιος  να απευθυνθεί στις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες (https://www.adele.org/).

Ο φοιτητής θα επωφεληθεί από το επίδομα στέγασης που προσφέρει το γαλλικό κράτος στους φοιτητές (προσωπικό επίδομα στέγασης-APL, επίδομα κοινωνικής στέγασης-ALS).

Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να γευματίσει στις πανεπιστημιακές λέσχες.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζει ότι, δεδομένων των φοιτητικών εκπτώσεων σε πολλές περιπτώσεις, το μηνιαίο κόστος ζωής υπολογίζεται κατά μέσο όρο μεταξύ 800 € στην επαρχία και 1.200 € στο Παρίσι.

Ιστοσελίδα της Campus France:

http://www.grece.campusfrance.org/

Ιστοσελίδα των Γαλλικών πανεπιστημίων :

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites.html

Πληροφορίες :

athenes@campusfrance.org