ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ)

'Εκδοση Ιουλίου 2020

Η εξασφάλιση της αποστολής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (IFG) υπάγεται στο Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων καθώς και στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα. Η εγγραφή στα μαθήματα και στα τμήματα σπουδών που διοργανώνονται στο IFG συνεπάγεται ότι οι σπουδαστές και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που τους αφορούν όπως αυτές καταγράφονται στον παρόντα κανονισμό.

1. Πληρωμή μαθημάτων

Α) 'Οροι πληρωμής
Για την παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτείται η πλήρης εξόφληση των διδάκτρων. Μπορείτε να πληρώσετε με: μετρητά, τραπεζική κατάθεση, τραπεζικές κάρτες (μόνο Mastercard και Visa).
Ειδικές εκπτώσεις διδάκτρων μπορούν να χορηγηθούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Υπάρχει η δυνατότητα για αποπληρωμή των διδάκτρων σε δόσεις (αφορά τους κατόχους πιστωτικής κάρτας) μέσω τερματικού P.O.S στο τμήμα Εγγραφών ή στη διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφών.
Πληροφορίες στο Τμήμα Εγγραφών: inscription@ifa.gr

Β) Ιδιαίτεροι όροι
Για κάθε προσωπικό αίτημα σχετικό με την αποπληρωμή διδάκτρων, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τμήμα Εγγραφών : inscription@ifa.gr

2. Ακύρωση, επιστροφή χρημάτων

Α) Ακύρωση μαθήματος από το IFG
Το IFG διατηρεί το δικαίωμα του να ακυρώσει ένα τμήμα το οποίο δεν έχει τον ελάχιστο αριθμό εγγεγραμμένων, 4-5 άτομα (ανάλογα το τμήμα). Στην περίπτωση αυτή, ένα άλλο μάθημα – ή μία άλλη εναλλακτική λύση- προτείνεται στους σπουδαστές, όπως η μείωση των διδακτικών ωρών χωρίς αυτό να επιφέρει αλλαγή στην τιμή του μαθήματος. Εάν αυτή η λύση δεν τους εξυπηρετεί και το μάθημα δεν μπορεί να ξεκινήσει, τα δίδακτρα επιστρέφονται εξ’ ολοκλήρου.

B) Ακύρωση μαθήματος από τον σπουδαστή
Εφόσον ξεκινήσει ένα μάθημα, δε μπορεί να γίνει δεκτή οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για τις ώρες που δεν έχει παρακολουθήσει ο σπουδαστής. Εξαιρούνται ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις κατόπιν γραπτής αίτησης προς τη Διεύθυνση Μαθημάτων: cours@ifa.gr
- Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρή ασθένεια ή/και αδυναμία, που δικαιολογείται επαρκώς, μέσω ιατρικής βεβαίωσης προερχόμενης από δημόσιο νοσοκομείο, και που εμποδίζει την παρακολούθηση των μαθημάτων για διάρκεια μεγαλύτερη των 4 εβδομάδων.
- Σε περίπτωση αλλαγής επαγγελματικής έδρας, που θα δικαιολογείται επαρκώς.
Σημείωση: Οι αιτήσεις επιστροφής χρημάτων που προκύπτουν τις τελευταίες 6 εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη λήξη του μαθήματος, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Τα χρήματα θα επιστρέφονται μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, από την ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος από τη Γενική Διεύθυνση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Γ) Άλλες περιπτώσεις
- Σε περίπτωση που εξαγγελθεί απεργία, τα μαθήματα που ενδεχομένως δεν θα γίνουν, δεν αντικαθίστανται, ούτε και επιστρέφονται χρήματα στους σπουδαστές, εάν ο καθηγητής είναι παρών στο IFG τη δεδομένη ημέρα.
- Σε περίπτωση που ο σπουδαστής θελήσει να αλλάξει τμήμα και συμμετάσχει σε ένα τμήμα με υψηλότερη τιμή, καταβάλλεται η διαφορά των διδάκτρων ανάμεσα στο παλαιό και το νέο μάθημα από τον σπουδαστή.
- Ένα εξατομικευμένο (ιδιαίτερο) μάθημα μπορεί να ακυρωθεί το αργότερο 24 ώρες πριν, εφόσον ενημερωθεί το Τμήμα Μαθημάτων.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα αφαιρεθεί από τις προπληρωμένες ώρες.

3. Φοίτηση, διαγωγή, ασφάλεια
- Ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης εάν είχε παρουσία κατά τα ¾ των μαθημάτων.
- Το IFG διατηρεί το δικαίωμά του να απαγορεύσει την είσοδο σε ένα μάθημα σε κάποιον σπουδαστή του οποίου η συμπεριφορά εμποδίζει τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος να παρακολουθήσουν απερίσπαστα το μάθημά τους. Οποιαδήποτε μη σύμφωνη προς τους νόμους συμπεριφορά απαγορεύεται και επιφέρει την αποβολή του σπουδαστή από το μάθημα, αποκλείοντας οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων και οποιαδήποτε αποζημίωση.
- Το IFG δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τις φθορές που προκαλούνται στα αντικείμενα ενός σπουδαστή από κάποιον άλλο σπουδαστή, ούτε για τις κλοπές που μπορεί να διαπραχθούν σε ένα μάθημα.
- Οι σπουδαστές είναι ασφαλισμένοι σε ομαδικό συμβόλαιο σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ατύχημα μέσα στο IFG. Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι ατυχήματος που μπορεί να προκύψουν κατά τη μετακίνηση από το IFG έως την οικία των σπουδαστών.
Συνιστάται στους σπουδαστές να επιλέξουν μια ατομική ασφάλεια αστικής ευθύνης, έτσι ώστε να καλύψουν τον κίνδυνο ατυχημάτων στους κοινόχρηστους χώρους του IFG, για τα οποία πιθανόν να φέρουν ευθύνη.

4. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
- Το IFG μεριμνά να συλλέγει και να επεξεργάζεται ορθά, κατάλληλα, τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, που έχουν προκαθοριστεί.
- Το IFG κάνει ό,τι χρήζει απαραίτητο ώστε τα στοιχεία σας να είναι έγκυρα, ολοκληρωμένα και αν είναι απαραίτητο, επικαιροποιημένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα διαφυλάσσονται από το IFG, μόνο για όσο χρόνο χρειάζεται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.
- Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας, απευθύνοντας σχετικό αίτημα στην ταχυδρομική διεύθυνση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (Σίνα 31, 106 80, Αθήνα) ή στο ifa@ifa.gr.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης αποδέχεστε τους όρους του παρόντος κανονισμού.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο με τους Κανονισμούς Μαθημάτων στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 2020-21 (Γενικοί όροι εγγραφής) ΕΔΩ.