Υποτροφίες για καλλιτέχνες UNESCO-Aschberg – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2013Το πρόγραμμα υποτροφιών για καλλιτέχνες της UNESCO-Aschberg ενθαρρύνει την κινητικότητα των νέων καλλιτεχνών, εμπλουτίζοντας έτσι τα σχέδια δημιουργίας μέσα από το διάλογο και την πολιτισμική ποικιλομορφία.
 Το Πρόγραμμα προσφέρει résidences για νέους καλλιτέχνες (ηλικίας 25 έως 35 ετών) σε όλο τον κόσμο. Έχει ως στόχο την προώθηση της δημιουργικότητας, των πολιτιστικών ανταλλαγών και επιθυμεί να δώσει την ευκαιρία στους καλλιτέχνες να εμπλουτίσουν το έργο του μέσα από την επαφή με άλλους πολιτισμούς.

Η εμπειρία που χαρίζουν οι résidences αυτές αποτελεί καταλυτικό στοιχείο για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής έκφρασης όλων των πολιτισμών του κόσμου.

 Περισσότερες πληροφορίες & φάκελοι υποψηφιότητας: www.unesco.org