Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων - Biennale Europeenne d’Art Contemporain

Nimes – Γαλλία
Από 24 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου 2013

Description de l'appel à projet et dossier de candidature, téléchargeables sur : www.lemanif.org

Λήψη φακέλου υποψηφιότητας


Date-limite d'envoi des dossiers : 31 mars 2013