Πρόγραμμα στέγασης καλλιτεχνών από το εξωτερικό στο Διεθνές κέντρο Φραγκισκανών (Recollets)

Κλείσιμο εγγραφών : 17 Ιουνίου 2014 | Ενημερωτικό Φυλλάδιο (.pdf)

Ο Δήμος του Παρισιού – Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων – και το Γαλλικό Ινστιτούτο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών για την πολιτιστική δράση εκτός Γαλλίας, έχουν τη χαρά να σας ενημερώσουν για την έναρξη πρόσκλησης συμμετοχών 2015 στη δωδέκατη έκδοση του προγράμματος στέγασης καλλιτεχνών από το εξωτερικό στο Διεθνές κέντρο Φραγκισκανών (Centre International des Recollets).
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε συγγραφείς και καλλιτέχνες του χώρου των τεχνών της εικόνας και της σκηνικής αναπαράστασης, οι οποίοι έχουν ήδη επαγγελματική σταδιοδρομία σε διεθνές επίπεδο. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από μία συμβουλευτκή επιτροπή, βάση ενός σχεδίου, το οποίο θα ήθελαν οι υποψήφιοι να αναπτύξουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Παρίσι.

Αυτό το σχέδιο πρέπει να διευθύνεται σε σχέση με μία συνεργαζόμενη δομή, μία εταιρία, έναν καλλιτέχνη, ή ακόμα μία προσωπικότητα του καλλιτεχνικού χώρου ήδη αναγνωρισμένη στο Παρίσι ή στα προάστια αυτού. Κάθε ερευνητικό σχέδιο πρέπει λοιπόν να λειτουργεί θεματικά σε σχέση με το Παρίσι και το περιβάλλον αυτού.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα φιλοξενηθούν σε ένα από τα τέσσερα  εργαστήρια/κατοικίες, τα οποία έχουν δεσμευθεί ειδικά για αυτό το πρόγραμμα στο Μοναστήρι των Φραγκισκανών (Couvent des Recollets), ; ένα υπέροχο οίκημα στο κέντρο του Παρισιού, στις όχθες του καναλιού Saint – Martin, το οποίο έχει καταστεί μετά την ανακαίνισή του το 2003, σε χώρο υποδοχής καλλιτεχνών και ερευνητών από όλο τον κόσμο.

Η διάρκεια της διαμονής είναι τρείς συνεχόμενοι μήνες σε συνδυασμό με ένα μηνιαίο επίδομα διαμονής 1500 ευρώ.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά με έναρξη στις 17 Απριλίου 2014 στην ακόλουθη διεύθυνση :

www.international-recollets-paris.org

Κλείσιμο εγγραφών : 17 Ιουνίου 2014

 
Ο Δήμος του Παρισιού και το Γαλλικό Ινστιτούτο σας ευχαριστούν εκ των προτέρων για την καλή σας πρόθεση να διαδώσετε αυτή την πληροφορία σε συνεργάτες και συνομιλητές σας.