Η ΒΙΟΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΗ - Διεθνές εργαστήρι και ερευνητικό σεμινάριο

Atelier International du Grand Paris
Από 19 έως 28 Ιουλίου 2012


Πως διαμορφώνεται η όψη της πόλης του αύριο μέσα από την βιοτεχνολογία και την ψηφιακή τεχνολογία;
Γύρω από αυτό το ερώτημα, το Atelier International du Grand Paris, σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου και πολεοδόμους Claire Bailly και Jean Magerand επιχειρεί να φέρει κοντά για μία στιγμή δημιουργίας και διαλόγου, φοιτητές ή νέους επαγγελματίες και ειδικούς διαφόρων ειδικοτήτων από την αρχιτεκτονική μέχρι τον προγραμματισμό, από την φιλοσοφία μέχρι την αγρονομία.

Το εργαστήρι αυτό εντάσσεται στα πλαίσια μίας προοπτικής μελέτης που έχει ως στόχο να σχεδιάσει το μέλλον, συγκεκριμένα εκείνο μερικών στρατηγικών σημείων της παρισινής μητρόπολης υπό αστικοποίηση, αντιπαραθέτοντας την πραγματικότητα και τις τάσεις εξέλιξης της επικράτειας, των τρόπων ζωής και της τεχνολογίας. Στόχος είναι να δοκιμαστεί η θεωρία μίας υπερ-συλλογικής πόλης, αποτελούμενης από 5000 κάτοικους με γνώμονα την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, της ρομποτικής και της βιοτεχνολογίας οι οποίες σε αρχικό ακόμη στάδιο σήμερα, μπορεί να κατέχουν πρωταρχικό ρόλο στην καθημερινή ζωή του αύριο.

Το ερευνητικό σεμινάριο ανοικτό στο κοινό, το οποίο συνοδεύει την εργασία σχεδιασμού, έχει ως στόχο την έκθεση και συζήτηση του πλαισίου της προοπτικής μελέτης και των μεγάλων ερωτημάτων που θέτουν οι νέες τεχνολογίες στους πρωταγωνιστές του αστικού συνόλου.

 

Υποψηφιότητες για το εργαστήρι

Οι εγγραφές γίνονται μέχρι τις 15 Ιουνίου 2012 στην διεύθυνση workshop@ateliergrandparis.com.

Οι φοιτητές ή νέοι επαγγελματίες στους τομείς της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού τοπίου, της πολεοδομίας, της τέχνης, της πληροφορικής, της μοντελοποίησης, της ρομποτικής, των πολιτικών επιστημών, της επικοινωνίας, της αστικής μηχανικής, της αγρονομίας, της μηχανικής, της κοινωνιολογίας, της γεωγραφίας, του design, της γραφιστικής...που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω:

 

  • ένα κείμενο 2000 χαρακτήρων maximum όπου αναφέρονται τα κίνητρα και τα σημεία που οι υποψήφιοι επιθυμούν να αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, καθώς και η υπάρχουσα σχέση που συνδέει την ειδικότητά τους με τα νέα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας.
  • ένα curriculum-vitae όπου αναφέρονται εργασίες που συνδέονται με το εν λόγο θέμα
  • εικόνες, σχεδιαγράμματα, σχέδια μπορούν να συμπεριληφθούν στον φάκελο υποψηφιότητας

 

Η οριστική λίστα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί στις 20 Ιουνίου 2012 από τους διοργανωτές. Μία επιταγή εγγύησης ύψους 50 ευρώ απαιτείται για την επιβεβαίωση της συμμετοχής.

Ερευνητικό σεμινάριο

Το ακριβές περιεχόμενο του σεμιναρίου θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Λήψη αφίσας

Περισσότερες πληροφορίες: www.ateliergrandparis.com