Αναζήτηση φωτογραφικού υλικού

ifa batiment1907 – 2018 │ Tο 2018, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος γιορτάζει τα 111 χρόνια του!

Με την αφορμή αυτή, θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2018 μια έκδοση που θα καταγράφει την ιστορία του Ινστιτούτου, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

Για την έκδοση αυτή, το Γαλλικό Ινστιτούτο αναζητεί φωτογραφικό υλικό και σας προσκαλεί να συμβάλλετε σ’ αυτήν την προσπάθεια, εάν έχετε στην κατοχή σας φωτογραφίες του Ινστιτούτου, οποιασδήποτε στιγμής της ιστορίας του, ιδιαίτερα δε εάν έχετε εργαστεί στο Ινστιτούτο ή εάν υπήρξατε μαθητές του.

Οι φωτογραφίες που θα επιλεχτούν θα συμπεριληφθούν στην επετειακή έκδοση και θα φέρουν το © με το επώνυμο και το όνομα του ατόμου που τις κατέθεσε ή που εσείς θα υποδείξετε.

Τι είδους φωτογραφίες;

Όλες οι φωτογραφίες που δείχνουν το Ινστιτούτο, τα κτίρια, τους χώρους, φωτογραφίες προσωπικοτήτων που παρευρέθηκαν στο Ινστιτούτο ή φωτογραφίες από εκδηλώσεις που έγιναν στους χώρους του..

Μας ενδιαφέρει αποκλειστικά φωτογραφικό υλικό μέχρι την δεκαετία του 1990 και σε κάθε περίπτωση όχι ψηφιακής λήψης.

Πώς να συμμετέχετε;

-> Καταθέτοντας τις φωτογραφίες σας στην υποδοχή του Γαλλικού Ινστιτούτου. Θα τις καταχωρήσουμε σε ηλεκτρονικό αρχείο και σας τις επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε από την υποδοχή σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα σας ορίσουμε.

-> Αποστέλλοντας τις ψηφιακές φωτογραφίες σας στη διεύθυνση: ifa@ifa.gr εφόσον τις έχετε εσείς ψηφιοποιήσει, στην καλύτερη δυνατή ανάλυση για εκτύπωση (αριθμός DPI ή μέγιστο PPP). Η αποστολή αυτή μπορεί να γίνει και μέσω wetransfer εάν είναι πολύ μεγάλων διαστάσεων.

Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμβολή σας και για την παραχώρηση των αρχείων σας!