Συνέδριο σημαντικοί μεταφραστές του ελληνογαλλικού χώρου (19ος - 21ος αιώνας)

Μεταφραστής, ο άνθρωπος της σκιάς

06-08/03/2014 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι μεταφραστές, ένας ουσιαστικός παράγοντας των πολιτιστικών ανταλλαγών, παραμένουν πολύ συχνά στη σκιά, σαν να είναι «αόρατοι». Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει την καθοριστική τους παρέμβαση στον γαλλοελληνικό χώρο.

Έτσι θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην επισήμανση διαφόρων τύπων μεταφραστών, αλλά και στη σκιαγράφηση ομαδικών πορτρέτων, στην εξέλιξη της υπόστασης του μεταφραστή, στον μεταφραστή ως πολιτιστικό ενδιάμεσο, στην πολιτική στράτευση των μεταφραστών σε περιόδους κρίσης, στο φύλο και τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά των μεταφραστών κτλ.

Τέλος θα παρουσιαστούν ορισμένες μεγάλες φυσιογνωμίες της μετάφρασης, σημαντικές λόγω του εύρους της δραστηριότητάς τους ή το ιδιαίτερο βάρος των έργων που μετέφρασαν, χωρίς να λείψουν οι αναφορές και σε μερικές πιο περιθωριακές περιπτώσεις. Το συνέδριο θα κλείσει με μια στρογγυλή τράπεζα στην οποία θα συμμετάσχουν έλληνες και γάλλοι μεταφραστές όπως ο Michel Volkovitch και εκδότες.