Πρόγραμμα βοήθειας για εκδότες του Institut français - Paris

vivlio(Πρόκειται για διαφορετικό πρόγραμμα από το PAP de l’Institut français d’Athènes - Jacqueline de Romilly !)

Στα πλαίσια της πολιτικής για την υποστήριξη της μετάφρασης των Γάλλων συγγραφέων, το Institut français de Paris, ο πολιτιστικός φορέας του γαλλικού Υπουργείου εξωτερικών, ξεκινάει την δεύτερη για φέτος φάση του Προγράμματος βοήθειας για την αγορά δικαιωμάτων.

Αφορά όλα τα είδη των βιβλίων εκτός από τα εκπαιδευτικά, τα τεχνικά και τα πρακτικά (μαγειρική, ταξιδιωτικοί οδηγοί, κτλ.).

Η ημερομηνία έκδοσης του βιβλίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μήνες μετά την συνεδρίαση της επιτροπής.

Πολύ σημαντικό !

Οι εκδότες πρέπει να ενημερώσουν τους Γάλλους εκδότες για την αίτηση ώστε να ζητηθεί αναστολή της πληρωμής της προκαταβολής των δικαιωμάτων μέχρι την ανακοίνωση της απόφασης της επιτροπής. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει αίτηση για βιβλία για τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί οι προκαταβολές στο Γάλλο εκδότη.

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019.

Κάθε εκδότης μπορεί να καταθέσει μέχρι 2 αιτήσεις.

Πρέπει να περιέχουν:

1. την αίτηση συμπληρωμένη

2. αντίγραφο του συμβολαίου παραχώρησης των δικαιωμάτων

3. τον προϋπολογισμό, με ημερομηνία και υπογραφή, ισολογισμένο, στα γαλλικά ή τα αγγλικά (το σύνολο των εσόδων με το σύνολο των εξόδων πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο και να συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της βοήθειας, το οποίο αιτείστε).

4. το συμφωνητικό με το Institut français, συμπληρωμένο, με ημερομηνία και υπογεγραμμένο, σε ΔΥΟ αντίτυπα (στα γαλλικά)

Το έγγραφο no1 πρέπει να σταλεί σε μορφή Word, στην διεύθυνση pmouratidou@ifa.gr.

Τα έγγραφα no2, no3 και no4 πρέπει να σταλούν ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ, σε 3 ξεχωριστά αρχεία στην διεύθυνση pmouratidou@ifa.gr.

Το πρωτότυπο έγγραφο no4 πρέπει επίσης να σταλεί, σε δύο αντίτυπα, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, υπόψιν Πωλίνας Μουρατίδου.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τέλος Οκτωβρίου 2019.