ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ


Περισσότεροι από 280.000 ξένοι φοιτητές, δηλαδή περίπου το 12% του συνόλου των φοιτητών, επέλεξαν να σπουδάσουν στη Γαλλία, καθιστώντας την τέταρτη χώρα υποδοχής παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ , το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.
Πάνω από το 20% του εθνικού προϋπολογισμού της Γαλλίας αφιερώνεται στην εκπαίδευση. Η χρηματοδότηση αυτή εξασφαλίζει την απαίτηση και την εγγύηση ποιότητας των χορηγούμενων τίτλων σπουδών. Στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, το Κράτος καλύπτει άμεσα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πραγματικού κόστους σπουδών για κάθε φοιτητή (από 10.000 έως 14.000 ευρώ ετησίως).
Ο κρατικός αυτός μηχανισμός επιτρέπει τη διατήρηση του κόστους εγγραφής σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται και την ποιότητα των χορηγούμενων τίτλων σπουδών.

Δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ αλλοδαπών και Γάλλων φοιτητών: οι προϋποθέσεις εισαγωγής είναι πανομοιότυπες, όπως και οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών και το κόστος εγγραφής, ανεξαρτήτως εθνικότητας των φοιτητών.


Η ευελιξία της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης σας επιτρέπει να οργανώσετε τις σπουδές σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες δυνατότητες που σάς προσφέρονται, στο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων.
Στη Γαλλία, θα βρείτε οπωσδήποτε την κατάρτιση που ανταποκρίνεται στους προσωπικούς σας στόχους.
Το γαλλικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης στηρίζεται σε μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

www.grece.campusfrance.org