Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Στη Γαλλία ο πρώτος πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών είναι το «Licence», το οποίο αποκτάται μετά από 3 χρόνια. Το πρώτο έτος σπουδών είναι λοιπόν το «L1».

 

Τι χρειάζεται να κάνει κανείς για να ενταχθεί στο L1 ;

 

Στη Γαλλία, για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο απαιτείται κατοχή του τίτλου «Baccalauréat». Κατά συνέπεια, οι Έλληνες μαθητές πρέπει να προσκομίσουν τον ισότιμο του Baccalauréat τίτλο, δηλαδή το Απολυτήριο Λυκείου (με τις Πανελλαδικές εξετάσεις). Δεν υπάρχει όριο κατώτατης βαθμολογίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής. Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς . Ωστόσο, σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να δώσετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ένα τεστ γνώσεων (TCF, TEF), το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Θα πρέπει επίσης να συντάξετε μια επιστολή στα γαλλικά στην οποία θα αναπτύσσετε τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση στη Γαλλία (lettre de motivation).

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε ;

Πρέπει να κάνετε αίτηση στην ιστοσελίδα

http://www.admission-postbac.fr

 

Από 20 Ιανουαρίου μέχρι 20 Μαρτίου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της 3ης Λυκείου.

Σ' αυτή την on line αίτηση , θα έχετε  την δυνατότητα να επιλέξετε με  σειρά προτίμησης, έως 12 πανεπιστήμια .

Τα ελληνικά έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών η από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

 

 

Σπουδές στη Γαλλία: τι κόστος ζωής να υπολογίσετε ;

Τα γαλλικά πανεπιστήμια είναι δημόσια, οπότε δε χρειάζεται να καταβάλετε δίδακτρα, παρά μόνο το κόστος εγγραφής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 181 ευρώ ετησίως για προπτυχιακές σπουδές.

Όσον αφορά τη στέγαση, μπορείτε να κάνετε αίτηση από 15/1 μέχρι 15/4 σε μια δημόσια πανεπιστημιακή εστία (www.cnous.fr), εκτός από το Παρίσι, όπου ο αριθμός των θέσεων είναι πάρα πολύ περιορισμένος σε σχέση με τη ζήτηση.

Μπορείτε εντούτοις να απευθυνθείτε στις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες (www.adele.org).

Επωφεληθείτε από τα επιδόματα στέγασης που προσφέρει το γαλλικό κράτος στους φοιτητές (προσωπικό επίδομα στέγασης-APL, επίδομα κοινωνικής στέγασης-ALS).

Παράλληλα, θα έχετε τη δυνατότητα να γευματίζετε στις πανεπιστημιακές λέσχες.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, δεδομένων των φοιτητικών εκπτώσεων σε πολλές περιπτώσεις, το μηνιαίο κόστος ζωής υπολογίζεται κατά μέσο όρο μεταξύ 800 ευρώ στην επαρχία και 1.200 ευρώ στο Παρίσι.

 

Ιστοσελίδα των Γαλλικών πανεπιστημίων :

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites.html

 

Ιστοσελίδα της Campusfrance :

http://www.grece.campusfrance.org/