Οι σπουδές αρχιτεκτονικής στη Γαλλία

Οι σπουδές αρχιτεκτονικής στη Γαλλία πραγματοποιούνται σε Σχολές Αρχιτεκτόνων (ENSA : Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture) που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Υπάρχουν 20 δημόσιες Σχολές Αρχιτεκτόνων στη Γαλλία.

Δύο ακόμα Σχολές χορηγούν πτυχίο που αναγνωρίζεται ως ισότιμο :

- Η δημόσια Σχολή Μηχανικών (INSA) του Στρασβούργου :

http://www.insa-strasbourg.fr/fr/

- Η ιδιωτική Σχολή Αρχιτεκτόνων ESA (Ecole Spéciale d’Architecture) :

http://www.esa-paris.fr/

Οι σπουδές αρχιτεκτονικής εντάσσονται πλέον στο σχήμα ευρωπαϊκής εναρμόνισης ( LMD ) με βάση τους 3 τίτλους :

- Licence : Πτυχίο

- Master : Μεταπτυχιακό

- Doctorat : Διδακτορικό

Ο πρώτος κύκλος σπουδών διάρκειας 3 ετών οδηγεί στο Πτυχίο Σπουδών Αρχιτεκτονικής παρέχοντας τη βαθμίδα της Licence

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών διαρκείας 2 ετών οδηγεί στο Κρατικό Πτυχίο Αρχιτεκτονικής παρέχοντας τη βαθμίδα του Master

Ο κάτοχος του Πτυχίου Aρχιτεκτονικής μπορεί να εμπλουτίσει τις σπουδές του επιλέγοντας να συνεχίσει με :

- ένα τρίτο κύκλο σπουδών διαρκείας 3 ετών με σκοπό την απόκτηση Διδακτορικού στην Αρχιτεκτονική  

- ένα 6ο έτος σπουδών με σκοπό την απόκτηση πτυχίου ειδίκευσης και εμπεριστατωμένων σπουδών στην αρχιτεκτονική (DSA)

- το HMONP Δικαιοδοσία του κατόχου Κρατικού Πτυχίου Αρχιτεκτονικής να ασκεί επ’ονόματι του την διεύθυνση έργων.

-ένα Master (2) σε πανεπιστήμιο

Πώς μπορεί ένας Έλληνας μαθητής να εισαχθεί σε μία Σχολή Αρχιτεκτονικής;

Πρέπει να κάνει αίτηση μέσω της πλατφόρμας https://www.parcoursup.fr/

           Η αίτηση εισαγωγής στο πρώτο έτος σπουδών στις Σχολές Αρχιτεκτονικής υποβάλλεται μεταξύ 22 Ιανουαρίου και 13 Μαρτίου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της 3ης Λυκείου. Είναι ωστόσο δυνατό να κάνει ο υποψήφιος αυτή την αίτηση και μετά από μία ή περισσότερες χρονιές αφού ολοκληρώσει τις σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

                      Θα πρέπει ο υποψήφιος   να καταθέσει ηλεκτρονικά την αναλυτική βαθμολογία της δευτέρας λυκείου και της τρίτης λυκείου (1ο εξάμηνο), μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Projet de formation motivé) στην οποία θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε αυτόν τον τομέα σπουδών, καθώς και ένα Βιογραφικό Σημείωμα.

         Παράλληλα , κάθε Σχολή μπορεί να έχει ορισμένες ξεχωριστές απαιτήσεις όπως : συνέντευξη , portfolio, κλπ…

Σ’ αυτή την online αίτηση , ο υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει έως 10 Σχολές Αρχιτεκτονικής

Να σημειωθεί ότι για κάθε αίτηση σε Σχολή Αρχιτεκτονικής, ο υποψήφιος πρέπει να καταβάλει το ποσό των 35 € περίπου.

Όσο αφορά το επίπεδο των γαλλικών, απαιτείται γνώση επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες . Ωστόσο, μπορεί μια Σχολή Αρχιτεκτονικής να απαιτήσει το C1.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι γνωρίζουν γαλλικά αλλά δεν διαθέτουν πιστοποίηση, μπορούν να δώσουν ένα τεστ γνώσεων (TCF) στο Γαλλικό Ινστιτούτο, το οποίο γίνεται δεκτό από τις Σχολές Αρχιτεκτονικής.

Ο υποψήφιος θα λάβει τα αποτελέσματα της αίτησης εισαγωγής από τον Μάϊο.


Λίστα των Σχολών Αρχιτεκτονικής:

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-architecture

http://www.archi.fr/

Πληροφορίες :

athenes@campusfrance.org