Οι σπουδές μηχανικών στη Γαλλία

Τα πολυτεχνεία στη Γαλλία λέγονται écoles dingénieurs

Υπάρχουν πάνω από 200 écoles dingénieurs στη Γαλλία, ιδιωτικά και δημόσια (Τα ¾ των écoles dingénieurs είναι δημόσια)

Τα écoles dingénieurs είναι ξεχωριστά από τα πανεπιστήμια, ανήκουν στην κατηγορία των Grandes Ecoles. Αποτελούν μια ιδιαιτερότητα της γαλλικής εκπαίδευσης: πρόκειται για πρωτότυπα εκπαιδευτικά ιδρύματα μεγάλου κύρους, αλλά η πρόσβαση σε αυτά είναι δύσκολη

Η Γαλλία διαθέτει περίπου 240 Σχολές Μηχανικών που καλύπτουν όλους τους τομείς των επιστημών του μηχανικού.

Το πτυχίο μηχανικού (diplômed’ingénieur) είναι εθνικό πτυχίο, είναι ισότιμο με Master και επιτρέπει την εγγραφή σε ένα πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Ανάλογα με τις Σχολές, το πτυχίο μπορεί να είναι γενικής κατεύθυνσης ή πιο εξειδικευμένο (γεωπονία, χημεία, βιολογία, πληροφορική, κλπ.).

Το κόστος εγγραφής στα δημόσια πολυτεχνεία είναι 610 ευρώ ετησίως (2017-2018).

Πως γίνεται η πρόσβαση στα πολυτεχνεία της Γαλλίας ;

Υπάρχουν 2 κατηγορίες écoles dingénieurs

1)   Τα écoles dingénieurs στα οποία η πρόσβαση ( για τους Γάλλους και για τους ξένους φοιτητές ) γίνεται μετά από 2 χρόνια σπουδών σε προπαρασκευαστικές τάξεις (CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles).

Στο τέλος των 2 ετών, οι φοιτητές παίρνουν μέρος σε διαγωνισμό για τις σχολές μηχανικών.

Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εξής σχολές μηχανικών: Ecole Centrale, Ecole des Mines, Ecole des Ponts et Chaussées etc…

Σ’ αυτές τις σχολές, οι σπουδές διαρκούν 3 χρόνια. Το πτυχίο του μηχανικού αντιστοιχεί σε 5 χρόνια σπουδών (2 χρόνια στις προπαρασκευαστικές   τάξεις + 3 χρόνια στις   écoles d’ingénieurs)

Οι αιτήσεις για τις προπαρασκευαστικές τάξεις (CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) γίνονται από την πλατφόρμα http://www.parcoursup.fr/ από 22 Ιανουαρίου μέχρι 13 Μαρτίου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της 3ης Λυκείου. Η εισαγωγή στις προπαρασκευαστικές τάξεις είναι δύσκολη, απαιτείται μια πολύ καλή διαδρομή στο λύκειο.


2)
Τα écoles dingénieurs στα οποία η πρόσβαση γίνεται αμέσως μετά από το λύκειο .

Η εισαγωγή γίνεται συνήθως με εξετάσεις.

Σ’ αυτές τις σχολές, οι σπουδές διαρκούν 5 χρόνια.

Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εξής σχολές μηχανικών:

INSA (Institut National des Sciences Appliquées)

ENI (Ecole Nationale d’Ingénieur)

Le réseau Polytech

Etc…

Εκτός από τα INSA στα οποία η αίτηση γίνεται απευθείας στο site τους (http://www.groupe-insa.fr/ ), οι αιτήσεις για τις περισσότερες σχολές γίνονται μέσω της πλατφόρμα http://www.parcoursup.fr/ από 22 Ιανουαρίου μέχρι 13 Μαρτίου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της 3ης Λυκείου.


3
) Τέλος, μπορεί κανείς να αποκτήσει τον τίτλο του μηχανικού σπουδάζοντας στα τεχνολογικά πανεπιστήμια της Compiègne , της Troyes και του Belfort

http://www.utc.fr/

http://www.utt.fr/

http://www.utbm.fr/


Χρήσιμες ιστοσελίδες

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20256/liste-des-ecoles-d-ingenieurs.html

http://www.deviensingenieur.fr/

http://www.cefi.org/

Για την εισαγωγή σε όλες τις écoles d’ingénieurs, το επίπεδο Β2 στα γαλλικά είναι το ελάχιστο απαιτούμενο (εκτός από την σχολή μηχανικών INSA Rouen που προσφέρει ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών).


Πληροφορίες :

athenes@campusfrance.org