Επιμορφωτικό εργαστήριο: « Μαθαίνοντας και διδάσκοντας με το TV5MONDE: η παιδαγωγική μέθοδος για κοινό προσφύγων»

Formation_TV5MONDE_APF19 & 20.06.2018 (17.00-20.00μμ) | ONG Solidarity Now, Δομοκού 2

Εισηγήτρια: Émilie LEHR, πιστοποιημένη επιμορφώτρια TV5MONDE

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Παρουσίαση: Διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο και δοκιμασμένη από δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς και μαθητές, η μέθοδος « Μαθαίνοντας και διδάσκοντας τα γαλλικά με το TV5MONDE» βασίζεται στην χρήση αυθεντικών οπτικοακουστικών αρχείων καθώς και σε πηγές της ιστοσελίδας tv5monde.com. Το εργαστήριο αυτό παρουσιάζει την ποικιλομορφία των διαθέσιμων πόρων του TV5MONDE καθώς και τους διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησής τους για κοινό προσφύγων, με σκοπό να διευκολύνει την χρήση του εργαλείου « Ici, ensemble » και την πρόσβαση στην μεθοδολογία του «Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE».

2. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Μετά το πέρας του 6ωρου εργαστηρίου, θα είστε σε θέση να εισάγετε στις πρακτικές της τάξης σας την χρήση τηλεοπτικών αποσπασμάτων και άλλων πόρων ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα tv5monde.com για ένα κοινό προσφύγων.

ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Παράγοντες της γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα, επαγγελματίες της γλωσσικής επιμόρφωσης, επαγγελματίες που εργάζεστε/επιθυμείτε να εργαστείτε με κοινό προσφύγων, και που επιθυμείτε να ανακαλύψετε την παιδαγωγική μέθοδο του TV5MONDE και τους πόρους που σας προτείνει.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι πόροι TV5MONDE και ο τρόπος αξιοποίησης τους για ένα κοινό προσφύγων

  • Ανακαλύπτοντας την ποικιλομορφία των πόρων του TV5MONDE και τους διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησής τους για ένα κοινό προσφύγων.
  • Γνωριμία και αξιοποίηση της συλλογής παιδαγωγικών σημειωμάτων (fiches pédagogiques) « Ici, ensemble » ειδικά σχεδιασμένες για κοινό ενηλίκων προσφύγων.


Η παιδαγωγική προσέγγιση TV5MONDE

  • Αποκτώντας στρατηγικές για την διδασκαλία με οπτικοακουστικό υλικό.
  • Διακρίνοντας τα βήματα ενός παιδαγωγικού σεναρίου. Οι ιστοσελίδες «Enseigner» και «Apprendre» avec TV5MONDE
  • Κατανοώντας την κατηγοριοποίηση των πόρων στις ιστοσελίδες enseigner.tv5monde.com και apprendre.tv5monde.com
  • Αναζήτηση και εύρεση των πόρων για ένα συγκεκριμένο κοινό και με συγκεκριμένους στόχους.