Από την γλωσσική ποικιλότητα στην προσέγγιση της πολυγλωσσίας

diversite_plurilinguismeΠροβληματισμοί και προοπτικές | ΒΙΝΤΕΟ

01.10.2019 | Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Ζούμε σ' έναν κόσμο κατ' εξοχήν πολυγλωσσικό στον οποίο η κινητικότητατων πολιτών διαμορφώνει πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Καθίσταται λοιπόν αναγκαίο να διερευνηθεί το πώς άλλες γλώσσες, εκτός της μητρικής, μπορούν να βοηθήσουν στη γνωστική ανάπτυξη και να αποτελέσουν εφόδιο και όχι τροχοπέδη. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει το σύγχρονο ελληνικό σχολείο είναι ο δημιουργικός διάλογος των γλωσσών και των πολιτισμών.

Επιστημονική ημερίδα για εκπαιδευτικούς

Η ημερίδα αυτή σας καλεί να εξετάσετε αφενός τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας πολυγλωσσικής συνείδησης στους μαθητές, και αφετέρου την ανάγκη αξιοποίησης της συνείδησης αυτής για την επίτευξη των στόχων των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Η εκμάθηση γλωσσών, με αφετηρία τη μητρική γλώσσα, μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις κατανόησης και αποδοχής του «Άλλου», καθώς και συνθήκες γόνιμης συμβίωσης, διευρύνοντας τους εκπαιδευτικούς ορίζοντες των μαθητών. Μέσα από αυτή την οπτική της πολυγλωσσίας και του πολυπολιτισμού, η γαλλική γλώσσα, ως διεθνής γλώσσα που διδάσκεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μπορεί να αποτελέσει μία γλώσσα-γέφυρα για την εκμάθηση άλλων λατινογενών γλωσσών και όχι μόνο. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν διδακτικές πρακτικές στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης.

12.00 ́ – 14.00 ́ | Στρογγυλή τράπεζα | Auditorium Theo Angelopoulos - IFG

Με τη συμμετοχή των:

Éric Castagne, γλωσσολόγος, καθηγητής Γλωσσικών επιστημών, πανεπιστήμιο Reims Champagne-Ardenne (URCA) | Jean-François de Pietro, γλωσσολόγος, εξειδικευμένος στη διδακτική των γαλλικών και της πολυγλωσσίας, Ινστιτούτο έρευνας και παιδαγωγικής τεκμηρίωσης (IRDP) | Μαρία Νέζη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων (κλ. ΠΕ 02), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Συντονισμός: Στέλιος Μαρκαντωνάκης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής (κλ. ΠΕ 05), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

15.00 ́–17.00 ́ | Εργαστήρια
Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς γλωσσικών και άλλων γνωστικών αντικειμένων

Στρογγυλή τράπεζα: Είσοδος ελεύθερη κατόπιν εγγραφής: https://forms.gle/1V8bct5sHt4ivErt8
ταυτόχρονη μετάφραση

Εργαστήρια: Είσοδος ελεύθερη κατόπιν εγγραφής: https://forms.gle/1V8bct5sHt4ivErt8 , εργασίες στα γαλλικά και στα ελληνικά

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής


Αναλυτικό πρόγραμμα

Την ημερίδα διοργανώνουν : το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας και το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής