ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Pierre-Yves TURELLIER

ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ (Pôle jeunesse)
Florence SAINT-YGNAN

ΒΟΗΘΟΣ
Ελένη ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ.: +30 210 3398671 - sce@ifa.gr

Women Jordan Shoes

ERASMUS +: το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014, συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διά βίου μάθησης (Erasmus, LeonardodaVinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «νεολαία σε δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (ErasmusMundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες). Θα είναι πιο εύκολο για τους αιτούντες να αντιληφθούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται, ενώ, ταυτόχρονα, άλλες απλουστεύσεις θα διευκολύνουν την πρόσβαση.

Kids Nike Cortez

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στόχοι και δράσεις 2019 τμήμα εκπαιδευτικής και γλωσσικής συνεργασίας

Nike Lebron 10