Από την αυτογνωσία στη διαμόρφωση του ατόμου του φοιτητή

bascoΚύκλος «Διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολείο»

19.10.2018, 19.00΄| Aίθουσα Gisèle Vivier – IFG

Μπορεί το πανεπιστήμιο να αποτελέσει το πλαίσιο ανάδυσης του υποκειμένου; Ποιές είναι οι πιθανές οδοί προς την προσωπική ανάπτυξη; Μπορεί να διευκολυνθεί η ανάδυση του υποκειμένου μέσα από μία ατομική υποστηρικτική διεργασία με σκοπό τον αυτοέλεγχο και την αυτογνωσία;

Μπορεί το ζωντανό αυτό υποκείμενο που εξελίσσεται στο οργανωμένο περιβάλλον του πανεπιστημίου, το οποίο αποτελείται από μία κοινωνική ομάδα, να εμπλακεί στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς του ως φοιτητής;

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης


20.10.2018, 10.00΄ | Αίθουσα Gisèle Vivier - IFG

Εργαστήριο

Με ποιον τρόπο, μπορεί να λάβει χώρα στο πανεπιστήμιο μία διεργασία που να εμπλέκει ενεργά τον φοιτητή στην διαδικασία διαμόρφωσης της προσωπικότητας του;

Ποια υποστηρικτική διεργασία θα διευκόλυνε την ανάδυση συγκροτημένων σχεδίων που θα επέτρεπαν στους φοιτητές να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές δυσκολίες και απαιτήσεις της πανεπιστημιακής ζωής; Μια πιο προσωπική δέσμευση τους επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τους κανόνες που διέπουν τον πανεπιστημιακό κόσμο και να είναι πιο αποτελεσματικοί στις επιλογές προσανατολισμού και στην επιτυχή διεξαγωγή των σπουδών τους.

Το εργαστήριο αυτό δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να σχεδιάσουν επιτυχημένες στρατηγικές σπουδών.

Ο Louis Basco διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Avignon-Pays de Vaucluse στο Τμήμα Πληροφορίας και Επικοινωνίας, και είναι ερευνητής στο Κέντρο Équipe Culture & Communication της μικτής ερευνητικής μονάδας Norbert Elias. Οι εργασίες του επικεντρώνονται στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και την συμβουλευτική.

Είσοδος ελεύθερη με εγγραφή: sce@ifa.gr

Στα γαλλικά | Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης