8ο EuroScience Open Forum

esof201809-14.07.2018 | Τουλούζη | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το 8ο EuroScience Open Forum θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 14 Ιουλίου 2018 στην Τουλούζη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεπιστημονική συνάντηση για την επιστήμη και την καινοτομία στην Ευρώπη. Δημιουργημένο το 2004, αυτό το συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια συγκεντρώνει σχεδόν 4.000 ερευνητές από όλο τον κόσμο.
Το φετινό σύνθημα θα έχει ως εξής: «Μοιραζόμαστε την επιστήμη: οδεύουμε προς νέους ορίζοντες». Θα πραγματοποιηθεί παράλληλα μια εμπορική έκθεση με τους συντελεστές της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη. (σεμινάρια στα αγγλικά).