Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας | 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων


Kαταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων: 9η Μαρτίου 2014

To Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας συστάθηκε το 2010, με πρωτοβουλία της Γαλλίας. Στόχος του είναι να διευκολύνει την κινητικότητα φοιτητών που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, στο μεσογειακό χώρο.Το ΜΓΝ ενθαρρύνει τις ανταλλαγές στοχεύοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των δεκαέξι χωρών-μελών.Η δράση του εστιάζει στις πανεπιστημιακές ανταλλαγές σε τομείς προτεραιότητας, στην υποστήριξη της κινητικότητας των φοιτητών και στην προώθηση της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο εξωτερικό. Το ΜΓΝ περιλαμβάνει πλέον 180 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, 80 υψηλού επιπέδου κοινά προγράμματα σπουδών με το σήμα του ΜΓΝ καθώς και 250 φοιτητές που έχουν λάβει υποτροφία.

Το ΜΓΝ προβαίνει στην 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την απόδοση του σήματος ΜΓΝ σε νέα υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών στο μεσογειακό χώρο. Τα προγράμματα σπουδών που θα επιλεγούν, θα λάβουν το σήμα για την περίοδο 2014-2016 και οι φοιτητές τους θα μπορούν να επωφελούνται από υποτροφίες κινητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποψηφιότητες, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΜΓΝ. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων ορίζεται η 9η Μαρτίου 2014.