Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για συμμετοχή στον «Κύκλο Ανώτατης Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης» που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015

Το σεμινάριο διοργανώνεται κάθε χρόνο από την γαλλική Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ENA) και προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που ανταποκρίνεται σε υψηλές επαγγελματικές απαιτήσεις.


Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες προκλήσεις των δημόσιων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις στην ΕΕ, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που θα γίνουν στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο και τις πρωτεύουσες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της γαλλικής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ENA): http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/formation-continue/CHEE