«Ελλάς Γαλλία Συμμαχία» στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες

11-13/03/2014 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ακριβώς όπως ο γαλλικός πολιτισμός έχει τραφεί από την αρχαία Ελλάδα, η Γαλλία υπήρξε με τη σειρά της πηγή έμπνευσης για τον κόσμο του πολιτισμού και του πνεύματος στη νεότερη Ελλάδα.

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο διοργανώνει ένα συνέδριο με θέμα την επίδραση της γαλλοφωνίας και των γαλλικών επιστημών στην Ελλάδα από μια διαχρονική σκοπιά.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα εστιάσουν σε δύο χώρους όπου η συνεισφορά της Γαλλίας και η πρωτεύουσα σημασία του γαλλικού μοντέλου υπήρξαν καθοριστικές για την ανάπτυξή τους στην Ελλάδα: πρόκειται για τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες καθώς και για τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές. Ποια είναι η θέση τους και ποιες οι μελλοντικές τους προοπτικές στην Ελλάδα στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποίησης της γνώσης;

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση (για τις 11/3)