Στο δρόμο για το 2024! 1η Ελληνογαλλική Ολυμπιακή Εβδομάδα

Μια εβδομάδα με στόχο την προώθηση του Ολυμπισμού και της Γαλλοφωνίας σε σχολεία της Ελλάδας και της Νορμανδίας.