Συνάντηση με τους Frédéric Worms & Γιάννη Πρελορέντζο

Για έναν κριτικό βιταλισμό: το νέο πρόβλημα της έμβιας ύλης και η σύγχρονη γαλλική φιλοσοφία

26.02, 19.30' | ΒΙΝΤΕΟ
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | Auditorium Theo Angelopoulos

Μια πρωτότυπη προσέγγιση της φιλοσοφίας στη Γαλλία κατά τον 20º αιώνα. Η θεωρία των στιγμών του Frédéric Worms


Frédéric Worms, καθηγητής φιλοσοφίας στην École normale supérieure του Παρισιού, διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Μελέτης της Σύγχρονης Γαλλικής Φιλοσοφίας (Ciepfc)

Γιάννης Πρελορέντζος, καθηγητής νεότερης και σύγχρονης φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων