Σπουδές στη Γαλλία

Οι σπουδές στη Γαλλία

Η γαλλική ανώτατη εκπαίδευση

Η δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία Σορβόννης-Μπολόνιας, συνδέει σήμερα 45 περίπου χώρες της Ευρώπης. Στοχεύει στην οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού συστήματος με σαφή δομή και σε κάθε χώρα, που θα ευνοεί την προβολή, την προσέλκυση και την κινητικότητα. Στη Γαλλία, η διαδικασία αυτή διαρθρώνεται γύρω από το γνωστό πλέον αρκτικόλεξο LMD (πτυχίο Licence, μεταπτυχιακό Master, Διδακτορικό).

Οι σπουδές οργανώνονται σε 3 βαθμίδες:

 • Πτυχίο Licence: 3 έτη σπουδών, ήτοι 6 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 180 μονάδων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων).
 • Μεταπτυχιακό Master: 5 έτη σπουδών (3+2), ήτοι 4 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 120 μονάδων ECTS.
 • Doctorat: Διδακτορικό δίπλωμα που προετοιμάζεται σε 3 τουλάχιστον χρόνια μετά το Master.

Τα Πανεπιστήμια χορηγούν εθνικά πτυχία ίσης αξίας, ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τα χορηγεί. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Η ευελιξία της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης σάς επιτρέπει να οργανώσετε τις σπουδές σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες δυνατότητες που σάς προσφέρονται, στο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων.

Στη Γαλλία, θα βρείτε οπωσδήποτε την κατάρτιση που ανταποκρίνεται στους προσωπικούς σας στόχους.

Δύο γενικοί τύποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Υπάρχουν δύο γενικοί τύποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Γαλλία: τα Πανεπιστήμια και οι Ειδικευμένες Σχολές (Grandes Ecoles) .

Τα Πανεπιστήμια

Τα Πανεπιστήμια είναι δημόσια ιδρύματα. Δέχονται φοιτητές κατόχους του γαλλικού Απολυτηρίου Λυκείου (Baccalauréat) ή ισότιμου τίτλου που επιτρέπει την πρόσβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές στη χώρα προέλευσής τους.

Τα πανεπιστήμια παρέχουν κατάρτιση στα βασικά πεδία, σε τεχνολογικές κατευθύνσεις ή με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών κλάδων και προετοιμάζουν τους φοιτητές για την έρευνα ή την ένταξή τους στον επαγγελματικό βίο.

Οι φοιτητές προετοιμάζουν εθνικά πτυχία (Licence, Master, Doctorat) σε κάθε Πανεπιστήμιο.

Τα γαλλικά Πανεπιστήμια υποδέχονται πάνω από 1,5 εκατ. φοιτητές. Ανάμεσα τους, περίπου το 12% είναι ξένοι φοιτητές όλων των εθνικοτήτων.

Έξοδα εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια για το έτος 2020-2021
170 € για τις προπτυχιακές σπουδές ( Licence )
243 € για τις μεταπτυχιακές σπουδές (Master )
380 € για τις διδακτορικές σπουδές (Doctorat)


Οι Ειδικευμένες Σχολές (Grandes Ecoles)

Οι Grandes Ecoles είναι πολύ επιλεκτικές και δέχονται πολύ λιγότερους φοιτητές σε σχέση με τα Πανεπιστήμια.

Οι Grandes Ecoles είναι δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν στους φοιτητές ειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση. Καταρτίζουν επαγγελματίες σε πολύ ποικίλους τομείς όπως οι Σπουδές του Μηχανικού, η Διοίκηση, οι Τέχνες, η Αρχιτεκτονική κ.ά…

Αποτελούν μια ιδιαιτερότητα της γαλλικής εκπαίδευσης: πρόκειται για πρωτότυπα εκπαιδευτικά ιδρύματα μεγάλου κύρους, αλλά η πρόσβαση σε αυτά είναι δύσκολη.
Οι Grandes Ecoles καταρτίζουν υψηλού επιπέδου μηχανικούς και διοικητικά στελέχη, αλλά και ειδικούς των τεχνών, των γραμμάτων και των ανθρωπιστικών επιστημών. Οι απόφοιτοι των Grandes Ecoles είναι περιζήτητοι στη διεθνή αγορά εργασίας.

Conférence des Grandes Ecoles

Οι προπτυχιακές σπουδές

Ο πρώτος γαλλικός πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών είναι το «Licence», που αποκτάται μετά από 3 χρόνια. Το πρώτο έτος σπουδών είναι το «L1».

Η εισαγωγή στο L1

Στη Γαλλία, για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο απαιτείται κατοχή του τίτλου «Baccalauréat».

Κατά συνέπεια, οι Έλληνες μαθητές πρέπει να προσκομίσουν τον ισότιμο τίτλο, δηλαδή το Απολυτήριο Λυκείου (με τις Πανελλαδικές εξετάσεις). Δεν υπάρχει όριο κατώτατης βαθμολογίας.

Απαιτείται γνώση των γαλλικών επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες .

Ωστόσο πολλά πανεπιστήμια απαιτούν το C1.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι γνωρίζουν γαλλικά αλλά δεν διαθέτουν πιστοποίηση, μπορούν να περάσουν ένα τεστ γνώσεων (TCF) στο Γαλλικό Ινστιτούτο, το οποίο γίνεται δεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος ;

Πρέπει να κάνει αίτηση μέσω της πλατφόρμας Parcoursup

Η αίτηση εισαγωγής στο πρώτο έτος σπουδών στο πανεπιστήμιο υποβάλλεται μεταξύ 18 Ιανουαρίου και 9 Μαρτίου 2023 κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της 3ης Λυκείου.

Είναι ωστόσο δυνατό να κάνει ο υποψήφιος αυτή την αίτηση και μετά από μία ή περισσότερες χρονιές αφού ολοκληρώσει τις σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η αίτηση εισαγωγής γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου για την πλειοψηφία των γαλλικών ιδρυμάτων.

Θα πρέπει ο υποψήφιος να καταθέσει ηλεκτρονικά την αναλυτική βαθμολογία της Β’ λυκείου και της Γ’ λυκείου (1ο εξάμηνο), μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Projet de formation motivé) στην οποία θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε αυτόν τον τομέα σπουδών, καθώς και ένα Βιογραφικό Σημείωμα.

Σ’ αυτή την online αίτηση , θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει έως 10 πανεπιστήμια.

Θα λάβει τα αποτελέσματα της αίτησης εισαγωγής από τον Μάιο.

Δείτε την παρουσίαση για τη διαδικασία αίτησης μέσω της πλατφόρμας Parcousup:

Οι μεταπτυχιακές σπουδές (Master)

Στη Γαλλία, ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών διαρκεί 2 έτη (Μ1 και Μ2).

Οι Έλληνες φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, ο οποίος αντιστοιχεί σε 4 έτη σπουδών (Bac+4), μπορούν γενικά να εισαχθούν στο 2ο έτος του Μaster (M2), εφόσον βέβαια πρόκειται για τον ίδιο τομέα σπουδών.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε;

Αφού επιλέξετε πολλά Μ2, μετά από μια έρευνα στη βάση δεδομένων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Campus France (Ποιο πρόγραμμα σπουδών αναζητάτε; ) επισκέπτεστε την ιστοσελίδα των πανεπιστημίων (συνήθως στην στήλη International ) για να κάνετε την αίτηση.

Οι ημερομηνίες για την καταβολή των dossiers de candidature διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Συνήθως γίνεται από Μάρτιο μέχρι Μάιο.

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι :

 • αναλυτική βαθμολογία από το πανεπιστήμιο
 • τίτλος σπουδών (αν τον έχει ήδη αποκτήσει)
 • απολυτήριο Λυκείου

Αυτά τα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών (μεταφραστική υπηρεσία) ή από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

 • φωτοτυπία της ταυτότητας η του διαβατηρίου (η σε ορισμένες περιπτώσεις απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως η πιστοποιητικό γεννήσεως)
 • βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • lettre de motivation : επιστολή στην οποία εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους επιλέγετε το εν λόγω μεταπτυχιακό.

Είναι επίσης πιθανό να σας ζητήσουν να παρουσιάσετε τα ερευνητικά σας σχέδια αν έχετε επιλέξει ένα Μάστερ Ερευνητικής Κατεύθυνσης.

Ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας σας δεν παίζει καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή σας. Το πανεπιστήμιο θα λάβει υπόψη τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση στη Γαλλία, το σχέδιό σας, κάθε σχετική με το αντικείμενο σπουδών σας δραστηριότητα, την επαγγελματική σας εμπειρία, τη συμμετοχή σας σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus) και πρακτικής άσκησης ή σε σεμινάρια.

Θα πρέπει επίσης να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής γλώσσας. Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο.

Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Ωστόσο, ορισμένα πανεπιστήμια, είναι πιο απαιτητικά και ζητούν το C1 η το C2.

Σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά, αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να παρακαθήσετε σε εξετάσεις στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στα τεστ γνώσεων (TCF, TEF), τα οποία γίνονται αποδεκτά από τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Καλό θα ήταν να στείλετε τις αιτήσεις σας σε πολλά πανεπιστήμια, καθώς η είσοδος στο Μ2 δεν είναι εξασφαλισμένη ποτέ, επειδή τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για M2 είναι αυστηρά.

Δείτε στο YouTube κανάλι μας την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022, με θέμα τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γαλλία.

Οι διδακτορικές σπουδές

Κάθε φοιτητής, κάτοχος του τίτλου ή επιπέδου Master, μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα για εγγραφή σε κάποιο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Οι σπουδές διαρκούν κατά κανόνα 3 χρόνια και οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορος κατόπιν υποστήριξης μιας διατριβής.

Η επιστημονική έρευνα στη Γαλλία αποτελεί προτεραιότητα

Η Γαλλία αφιερώνει το 2,23% του ΑΕΠ της στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτή η προσπάθεια τής εξασφαλίζει την 4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη στο ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την 6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη κατάθεσης αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε διεθνές επίπεδο.

Το CNRS (Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών) βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως για τον αριθμό των δημοσιευμένων άρθρων σε μια συλλογή 68 περιοδικών υψηλού κύρους (πηγή Natureindex, 2015).

Οι διδακτορικές σπουδές

Πραγματοποιούνται στo πλαίσιo μιας ερευνητικής ομάδας ή ενότητας (UR), συνδεδεμένης με ένα πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (στη Γαλλία, École doctorale – “διδακτορική σχολή” – ED), υπό τον έλεγχο και την ευθύνη ενός επιβλέποντος της διατριβής.

Οι “διδακτορικές σχολές” είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένες με τα Πανεπιστήμια και συγκροτούν ερευνητικές ομάδες γύρω από επιστημονικά θέματα. Οργανώνουν και συντονίζουν τα διδακτορικά προγράμματα σπουδών και εγγυώνται την υλοποίηση συνεκτικών επιστημονικών προγραμμάτων.

Η αίτηση εγγραφής για διδακτορικές σπουδές γίνεται στη “διδακτορική σχολή”.

Ένας χώρος αφιερωμένος στην έρευνα στην ιστοσελίδα campusfrance.org

Έχοντας συμπεριλάβει τους καταλόγους των «Διδακτορικών Σχολών» (Écoles Doctorales) αυτό το νέο εργαλείο θα προσφέρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την πραγματοποίηση μιας έρευνας στην Γαλλία : προσφορά θέσεων μεταδιδακτορικής πρακτικής άσκησης, διδακτορικές έρευνες μεταφορτωμένες στο διαδίκτυο, κατάλογος με τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, ευρετήριο των κυριότερων υποδομών έρευνας, άξονες έρευνας, συμβεβλημένα εργαστήρια…

Ο τρόπος αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά (20.000), ανά επιστήμη (80 θεματικές) και ανά περιοχή, καθιστούν αυτόν τον κατάλογο ένα ισχυρό εργαλείο για κάθε ερευνητικό έργο στη Γαλλία.

Το 42 % των διδακτορικών φοιτητών στη Γαλλία είναι αλλοδαποί. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως.


Η χρηματοδότηση των διδακτορικών σπουδών

Η χρηματοδότηση της διατριβής αποτελεί πολύ συχνά προϋπόθεση για την εγγραφή σε κάποιο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

Σύμβαση για διδακτορικές διατριβές, νέος μηχανισμός χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών (Contrat doctoral)

Η σύμβαση για τις διδακτορικές διατριβές αντικαθιστά, από τον Απρίλιο του 2009, τις παλαιότερες ερευνητικές επιχορηγήσεις. Η σύμβαση για τις διδακτορικές διατριβές αποτελεί μια σύμβαση ανοιχτή για όλους τους υπoψήφιους διδάκτορες, είναι τριετούς διάρκειας και παρέχει όλες τις κοινωνικές εγγυήσεις καθώς και ελάχιστη εξασφαλισμένη αμοιβή (1985 ευρώ μεικτά).

Κοινή για όλα τα ερευνητικά ιδρύματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η σύμβαση τίθεται στη δικαιοδοσία του εκάστοτε φορέα που είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών και αναλαμβάνει τη σύναψή της.

Η σύμβαση για τις διδακτορικές διατριβές φέρει όλες τις κοινωνικές εγγυήσεις μιας πραγματικής σύμβασης εργασίας, είναι σύμφωνη με το δημόσιο δίκαιο και ενισχύει την επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της έρευνας που έχει άμεση σχέση με τις διδακτορικές σπουδές.

– Οι βιομηχανικές συμβάσεις κατάρτισης μέσω της έρευνας (CIFRE)

Οι CIFRE δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να ολοκληρώσουν τη διατριβή τους σε κάποια επιχείρηση, διεξάγοντας ένα πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σε συνδυασμό με μια ερευνητική ομάδα εκτός επιχείρησης. Ο υποψήφιος διδάκτωρ πρέπει να είναι κάτοχος Master ή πτυχίου Σχολής Μηχανικών.
http://www.anrt.asso.fr/fr

– Η διεθνής συνεπίβλεψη διατριβής

Διέπεται από σύμβαση μεταξύ δύο ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το ένα γαλλικό και το άλλο της αλλοδαπής, και δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο διδάκτορα να προετοιμάσει τη διατριβή του στη χώρα του και συγχρόνως στη Γαλλία σύμφωνα με μια συγκεκριμένη διαδικασία:

– οι υποψήφιοι διδάκτορες πραγματοποιούν την εργασία τους υπό την ευθύνη ενός επιβλέποντος σε κάθε χώρα,
– η προετοιμασία της διατριβής γίνεται με εκ περιτροπής περιόδους και στα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα,
– η γλώσσα στην οποία συντάσσεται η διατριβή ορίζεται από τη σύμβαση,
– η υποστήριξη της διατριβής είναι μία, αλλά ο διδακτορικός φοιτητής αποκτά δύο διπλώματα.

Η συνεπίβλεψη διατριβής συνοδεύεται κατά κανόνα από μια οικονομική υποστήριξη η οποία καλύπτει κατά προτεραιότητα τα έξοδα μετακίνησης του υποψήφιου διδάκτορος.

Τα Διδακτορικά Erasmus Mundus – DEM

Υποτροφίες πλήρους φοίτησης χορηγούνται σε φοιτητές που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν σε ένα από τα κοινά πιστοποιημένα προγράμματα Erasmus Mundus, σε διδακτορικό επίπεδο.

Οι υποτροφίες ποικίλλουν ανάλογα με τα προγράμματα και περιλαμβάνουν το κόστος εγγραφής, τα έξοδα μετακίνησης, το κόστος ζωής κτλ.

Για να λάβετε μια υποτροφία Erasmus Mundus πρέπει:

• Να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα Erasmus Mundus για το ερευνητικό σας έργο
• Να υποβάλετε αίτηση στο Πανεπιστήμιο που διοργανώνει το Erasmus Mundus στο πλαίσιο της κοινοπραξίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται γενικά στο χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση σε 3 προγράμματα σπουδών, κατά μέγιστο. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

 

Η πληροφόρηση: Υπηρεσία Campus France

Campus France : Η Εθνική Υπηρεσία για την προώθηση της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης στον κόσμο

Η ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών στο εξωτερικό είναι μια διαδικασία με πολλά στάδια την οποία η Υπηρεσία Campus France σάς βοηθά να προετοιμάσετε όσο το δυνατόν νωρίτερα: ενημέρωση, βοήθεια στην επιλογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ιδρυμάτων, χρηματοδότηση των σπουδών (υποτροφίες και άλλες μορφές χρηματοδότησης), αίτηση εισαγωγής, υποδοχή και παρακολούθηση της παραμονής σας στη Γαλλία.

Οι προδιαγραφές ποιότητας για την υποδοχή των ξένων φοιτητών στη Γαλλία που εφαρμόζει η Campus France αφορούν κάθε στάδιο της προετοιμασίας των σπουδών, προκειμένου να προτείνονται στους ξένους φοιτητές επιτυχείς ακαδημαϊκές σπουδές στη Γαλλία.

Με 200.000 επισκέπτες το μήνα, η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Campus France παρέχει ενιαία πρόσβαση σε όλη την πληροφόρηση σχετικά με την προετοιμασία της παραμονής στη Γαλλία για σπουδές.

 • επιλογή του εκπαιδευτικού προγράμματος, περιγραφή των επιστημονικών κλάδων, παρουσίαση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κατάλογος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τη Licence ως το Διδακτορικό, παρουσίαση των προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών
 • πρακτικές πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, τις υποτροφίες, τη ζωή στη Γαλλία, τη στέγη, κλπ.

Περισσότερα από 180 Γραφεία “Espaces Campus France” σε 80 χώρες προσφέρουν πρακτική βοήθεια και ποιοτική παρακολούθηση για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών στη Γαλλία.

Η πιστοποίηση “Bienvenue en France”

Τι εγγυάται η πιστοποίηση ” Καλώς ήλθες στη Γαλλία” στους διεθνείς φοιτητές;

Ξακουστά για την ακαδημαϊκή τους ποιότητα, τα γαλλικά Ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης είναι σε συνεχή διαδικασία καλυτέρευσης στον τομέα της υποδοχής.

Η πιστοποίηση “Καλώς ήλθες στη Γαλλία”, που έχει δοθεί από τον οργανισμό Campus France, καταλογοποιεί, περιγράφει και επεξηγεί το σύνολο των μηχανισμών υποδοχής για τους φοιτητές (κατοικία, διοικητικά θέματα και υπηρεσίες, γλώσσες επικοινωνίας, προγράμματα υποδοχής και αναδοχής, ψηφιακές υπηρεσίες, κλπ.)

Έχει τρείς σκοπούς :

 • να πληροφορήσει τους διεθνείς φοιτητές για τις συγκεκριμένες συνθήκες υποδοχής εντός των Ιδρυμάτων
 • να βεβαιώσει την ποιότητα υποδοχής και να υπογραμμίσει τις πρωτοβουλίες των Ιδρυμάτων σ’ αυτό το τομέα
 • να προωθήσει την διοχέτευση μιας κουλτούρας υποδοχής εντός των Πανεπιστημίων και των Σχολών καθώς και να βοηθήσει τα Ιδρύματα να καθορίσουν τις προτεραιότητες τους και τα προγράμματα δράσης τους στον τομέα της υποδοχής.

Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες υποδοχής και την καλυτέρευσή τους, η πιστοποίηση ‘’Bienvenue en France’’ αποτελεί ένα όργανο λάμψης στο εξωτερικό για τα γαλλικά Ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης και αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης για τους διεθνείς φοιτητές.

Μέχρι σήμερα, 165 Ιδρύματα έχουν κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για να αποκτήσουν την πιστοποίηση ‘’Bienvenue en France’’ και 30 εξ’αυτών την έχουν ήδη πάρει από την Υπουργό Ανώτατης Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας την κυρία Frédérique Vidal.

Μία δεύτερη πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών έχει τεθεί με το σύστημα Parcoursup. Είναι και αυτή ένας δείκτης ποιότητος.

Espace Campus France στην Αθήνα:

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Σίνα 31 10680 Αθήνα, Μετρό: Πανεπιστήμιο

Email: [email protected]

Το γραφείο Campus France δέχεται το κοινό καθημερινά ΜΟΝΟ με ραντεβού

Οι διαλέξεις για τις σπουδές στη Γαλλία

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει περιοδικά διαλέξεις με θέμα την ανώτατη γαλλική εκπαίδευση.

Τα ραντεβού Campus France προσελκύουν πολλούς νέους Έλληνες που επιθυμούν να πληροφορηθούν για τις σπουδές στη Γαλλία, να ακούσουν την εμπειρία των Alumni και να θέσουν τις ερωτήσεις τους.

Δείτε στο YouTube κανάλι μας το webinar που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2022, με θέμα τις Σπουδές στη Γαλλία.

Δείτε στο YouTube κανάλι μας την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022, με θέμα τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γαλλία.

 

Η έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία

Η έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία

Kάθε χρόνο, τον Φεβρουάριο μήνα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει την Έκθεση Σπουδές στη Γαλλία.

Αυτό το γεγονός είναι μια μεγάλη στιγμή της ζωής του Ινστιτούτου.

Το ετήσιο αυτό γεγονός με τον ερχομό των μεγάλων γαλλικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και το ελληνικό κοινό είναι μια μοναδική ευκαιρία για συναντήσεις και ανταλλαγές.

Περισσότερα από 25 γαλλικά Ιδρύματα, Πανεπιστήμια και Grandes Écoles παγκόσμιας εμβέλειας, απαντούν στην πρόσκλησή μας να έρθουν για να παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών τους στους μαθητές, στους φοιτητές, στους γονείς και τους ‘Ελληνες καθηγητές.

Οι Έλληνες φοιτητές έχουν την δυνατότητα να πληροφορηθούν κατ’ευθείαν από τους εκπροσώπους των γαλλικών Ιδρυμάτων και να παρευρεθούν στις διαλέξεις σχετικά με την Ανώτατη Γαλλική εκπαίδευση.

Campus France στην Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Κλείστε ένα ραντεβού
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Μεταφράσεις επίσημων εγγράφων
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης