Εξετάσεις

Υπηρεσία εξετάσεων και πιστοποιήσεων

Όλες οι αιτήσεις για βεβαιώσεις / πιστοποιήσεις που αφορούν στην Υπηρεσία εξετάσεων και πιστοποιήσεων γίνονται ηλεκτρονικά στο [email protected]

Μεταφράσεις - Επικυρωμένα Αντίγραφα

Μεταφράσεις / Επικυρώσεις Διπλωμάτων Γαλλικής γλώσσας DELF – DALF – SORBONNE :

Αποστέλλετε σε μορφή PDF στο [email protected] συνημμένο το δίπλωμά σας (και τις δύο όψεις), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη απόδειξη τραπέζης (Εθνική Τράπεζα – αριθμός λογαριασμού :

IBAN: GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ. Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: TRAD + ονοματεπώνυμο

* Παρακαλούμε όπως γράψετε όνομα και επίθετο στα ελληνικά όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητά σας.

1. Μεταφράσεις διπλωμάτων:

για τρία πρωτότυπα 25€
Πέραν των τριών αντιτύπων, 2€ ανά αντίγραφο.
Επίδοση : 3 εργάσιμες ημέρες

2. Επικυρωμένο αντίγραφο:
1 αντίγραφο = 6€
Πέραν του ενός αντιγράφου = 2€ ανά αντίγραφο
Επίδοση : 3 εργάσιμες ημέρες

Μεταφράσεις διπλωμάτων - Βεβαιώσεων - Πιστοποιητικών για εγγραφή σε Γαλλόφωνα Πανεπιστήμια

Για μεταφράσεις βαθμολογιών, απολυτηρίων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και πανεπιστημιακών διπλωμάτων με στόχο την εγγραφή στα Γαλλικά Πανεπιστήμια, παρακαλείσθε πρώτα να στέλνετε συνημμένα και σε μορφή PDF τα έγγραφα που επιθυμείτε να μεταφράσετε στο [email protected], προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία και το ακριβές κόστος.

Κόστος Μεταφράσεων (είτε σε 3 πρωτότυπα αντίγραφα, είτε σε ηλεκτρονική μορφή)

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα : 25€
2. Απολυτήριο : 25€
3. Αναλυτική βαθμολογία : 35€
4. Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά – Διπλώματα : 25€
5. Συστατικές Επιστολές / Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών / Παράρτημα διπλώματος : 60€

Επίδοση: 6 εργάσιμες ημέρες

 

Τιμές Βεβαιώσεων - Επικυρώσεων - Μεταφράσεων

Πιστοποιήσεις - Μεταφράσεις - Λοιπές Υπηρεσίες

1) CCI A1 - A2 160 €
2) CCI B1 - B2 - C1 200 €
3) TCF/ETEF / Québec 100 €
4) TCF/ETEF / Québec - Canada - ANF 200 €
5) Πανεπιστημιακές Εξετάσεις (μισή ημέρα) 60 €
6) Πανεπιστημιακές Εξετάσεις (ολόκληρη ημέρα) 120 €
7) Επιμόρφωση εξεταστών DELF - SORBONNE B2 120 €
8) Επιμόρφωση εξεταστών DALF - SORBONNE C1-C2 100 €
9) Επίδειξη γραπτού 50 €
10) ΔΙΟΡΘΩΣΗ Διπλώματος / ΑΛΛΑΓΗ ημερομηνίας προφορικής εξέτασης 20 €
11) ΔΙΟΡΘΩΣΗ εγγραφής 10 €
12) Βεβαίωση 10 €
13) Επικυρωμένη φωτοτυπία (1 φωτοτυπία) 6 €
14) Επικυρωμένες φωτοτυπίες (πάνω από 1 φωτοτυπία) 2 € ανά αντίγραφο
15) Μεταφράσεις 1 (Δίπλωμα / Πιστοποιητικό γεννήσεως / Απολυτήριο / Βεβαίωση παν/μίου ) 25 €
16) Μεταφράσεις 2 (Αναλυτική Βαθμολογία) 35 €
17) Μεταφράσεις 3 (πρόγραμμα Πανεπιστημιακής Σχολής / Συστατικές Επιστολές) 60 €
18) Παιδαγωγικό υλικό 10 €
19) Παιδαγωγικό υλικό Έξοδα αποστολής 6 €

Πληρωμή για κωδικούς 1-19 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ : με κατάθεση, έμβασμα στο λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης
IBAN : GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374

Πιστοποιήσεις - Μεταφράσεις - Λοιπές Υπηρεσίες:
Κατεβάστε το PDF

Ημερολόγιο εξετάσεων 2022 - 2023
Υπηρεσία Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Σίνα 31, Αθήνα 10680

Επικοινωνία

2103398600
[email protected]

Οργανόγραμμα Υπηρεσίας Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διπλώματα γαλλικής
Πρόγραμμα επιμορφώσεων
Ανακοινώσεις
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης