Εξετάσεις

Υπηρεσία εξετάσεων και πιστοποιήσεων

Όλες οι αιτήσεις για βεβαιώσεις / πιστοποιήσεις που αφορούν στην Υπηρεσία εξετάσεων και πιστοποιήσεων γίνονται ηλεκτρονικά στο [email protected]

Μεταφράσεις - Επικυρώσεις πτυχίων, διπλωμάτων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών Γαλλικής γλώσσας

Αποστέλλετε τα πρωτότυπα προς επικύρωση ή/και μετάφραση έγγραφα καθώς και την απόδειξη πληρωμής τραπέζης.

Όταν διεκπεραιωθεί το αίτημα είτε αποστέλλονται με αντικαταβολή στον ενδιαφερόμενο είτε τα αναζητεί επί τόπου με προκαθορισμένη ημερομηνία παραλαβής ειδάλλως αποστέλλονται αυτόματα.

Οι κάτοικοι Αττικής προσκομίζουν φωτοτυπίες και πρωτότυπο επί τόπου. Μόλις ελεγχθεί το πρωτότυπο παραδίδεται άμεσα στον κάτοχο και το Γαλλικό Ινστιτούτο κρατά μόνο τις φωτοτυπίες.

Οι κάτοικοι επαρχίας το παραλαμβάνουν μαζί με την αποστολή των αντίγραφων ή/και μεταφράσεων.

Κανένα δίπλωμα ή επικύρωση δεν γίνεται χωρίς επίδειξη του πρωτοτύπου.
Εξαιρούνται τα διπλώματα γλώσσας DELF – DALF – SORBONNE τα οποία αποστέλλονται ηλεκτρονικά αφού ο έλεγχος γίνεται στο αρχείο μας.

Αποστολή σε μορφή PDF στο [email protected] συνημμένο το δίπλωμά σας (και τις δύο όψεις), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη απόδειξη τραπέζης (Εθνική Τράπεζα – αριθμός λογαριασμού :

IBAN: GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ. Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: TRAD + ονοματεπώνυμο

* Παρακαλούμε όπως γράψετε όνομα και επίθετο στα ελληνικά όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητά σας.

ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ
Είτε σε 3 πρωτότυπα αντίγραφα, είτε σε ηλεκτρονική μορφή

Α.

1. Μεταφράσεις διπλωμάτων
Για 3 πρωτότυπα αντίτυπα: 25€
Πέραν των τριών αντιτύπων: 2€ ανά αντίγραφο
Επίδοση: 3 εργάσιμες ημέρες

2. Επικυρωμένο αντίγραφο
Για 1 αντίγραφο: 6€
Πέραν του ενός αντιγράφου: 2€ ανά αντίγραφο
Επίδοση: 3 εργάσιμες ημέρες

Β.

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα: 25€
2. Απολυτήριο: 25€
3. Αναλυτική βαθμολογία: 35€
4. Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά – Διπλώματα: 25€
5. Συστατικές Επιστολές / Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών / Παράρτημα διπλώματος: 60€

Τιμές Βεβαιώσεων - Επικυρώσεων - Μεταφράσεων

Πιστοποιήσεις - Μεταφράσεις - Λοιπές Υπηρεσίες

1) CCI A1 - A2 160 €
2) CCI B1 - B2 - C1 200 €
3) TCF/ETEF / Québec 100 €
4) TCF/ETEF / Québec - Canada - ANF 200 €
5) Πανεπιστημιακές Εξετάσεις (μισή ημέρα) 60 €
6) Πανεπιστημιακές Εξετάσεις (ολόκληρη ημέρα) 120 €
7) Επιμόρφωση Εξεταστών DELF - SORBONNE B2 120 €
8) Επιμόρφωση εξεταστών DALF - SORBONNE C1-C2 120 €
9) Επίδειξη γραπτού 50 €
10) Διόρθωση διπλώματος / Αλλαγή ημερομηνίας προφορικής εξέτασης 20 €
11) Διόρθωση εγγραφής 10 €
12) Βεβαίωση 10 €
13) Επικυρωμένη φωτοτυπία (1 φωτοτυπία) 6 €
14) Επικυρωμένες φωτοτυπίες (πάνω από 1 φωτοτυπία) 2 € ανά αντίγραφο
15) Μεταφράσεις 1 (Δίπλωμα / Πιστοποιητικό γεννήσεως / Απολυτήριο / Βεβαίωση παν/μίου ) 25 €
16) Μεταφράσεις 2 (Αναλυτική Βαθμολογία) 35 €
17) Μεταφράσεις 3 (Πρόγραμμα Πανεπιστημιακής Σχολής / Συστατικές Επιστολές) 60 €
19) Έξοδα αποστολής 6 €

Πληρωμή για κωδικούς 1-18 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ: με κατάθεση, έμβασμα στο λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης
IBAN : GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374

Πιστοποιήσεις - Μεταφράσεις - Λοιπές Υπηρεσίες:
Κατεβάστε το PDF

Ημερολόγιο εξετάσεων 2023 - 2024
Υπηρεσία Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Σίνα 31, Αθήνα 10680

Επικοινωνία

2103398600
[email protected]

Οργανόγραμμα Υπηρεσίας Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διπλώματα γαλλικής
Πρόγραμμα επιμορφώσεων
Ανακοινώσεις
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης