Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Υπηρεσία εξετάσεων και πιστοποιήσεων

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δεν δέχεται προς το παρόν κοινό για κατάθεση πρωτοτύπων εγγράφων προς μετάφραση / επικύρωση / πιστοποίηση.

Όλες οι αιτήσεις για βεβαιώσεις / πιστοποιήσεις / μεταφράσεις που αφορούν στην Υπηρεσία εξετάσεων και πιστοποιήσεων γίνονται ηλεκτρονικά στο examens@ifg.gr

Μεταφράσεις - Επικυρωμένα Αντίγραφα

Μεταφράσεις – Επικυρώσεις Διπλωμάτων γαλλικής γλώσσας  DELF – DALF – SORBONNE :

α. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο:

Προσέρχεστε με το πρωτότυπο δίπλωμα και καταθέτετε μια φωτοτυπία στην Υπηρεσία Εγγραφών του Γαλλικού Ινστιτούτου και πληρώνετε το αναλογούν ποσό στο ταμείο.

β. Μέσω ταχυδρομείου:

Αποστέλλετε μια φωτοτυπία του διπλώματός σας συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόδειξη τραπέζης (Εθνική Τράπεζα – αριθμός λογαριασμού: IBAN: GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374. Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: TRAD + ονοματεπώνυμο).

1. Μεταφράσεις διπλωμάτων :

20€ για τρία πρωτότυπα
Πέραν των τριών αντιτύπων, 1€ ανά αντίγραφο.
Επίδοση : 3 εργάσιμες ημέρες

2. Επικυρωμένο αντίγραφο :

1 αντίγραφο = 5€
Πέραν του ενός αντιγράφου = 1€ ανά αντίγραφο
Επίδοση : αυθημερόν

Σημείωση: Οι φωτοτυπίες (για μετάφραση ή επικύρωση διπλώματος) γίνονται από εμάς, χωρίς οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους σας, με επίδειξη του πρωτότυπου διπλώματος.

Μεταφράσεις διπλωμάτων - Βεβαιώσεων - Πιστοποιητικών για εγγραφή σε Γαλλόφωνα Πανεπιστήμια

Μεταφράσεις διπλωμάτων – Βεβαιώσεων – Πιστοποιητικά για εγγραφή σε Γαλλόφωνα Πανεπιστήμια (Ελληνικά-Γαλλικά) ή Γαλλικά-Ελληνικά για τις Ελληνικές Υπηρεσίες

α. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο :

Καταθέτετε μια επικυρωμένη φωτοτυπία των εγγράφων στην Υπηρεσία Εγγραφών του Γαλλικού Ινστιτούτου και πληρώνετε το αναλογούν ποσό στο ταμείο.

β. Μέσω ταχυδρομείου :

Αποστέλλετε επικυρωμένη φωτοτυπία του διπλώματός σας συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόδειξη τραπέζης (Εθνική Τράπεζα – αριθμός λογαριασμού : IBAN: GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374. Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: TRAD + ονοματεπώνυμο)

* Παρακαλούμε όπως γράψετε όνομα και επίθετο στα ελληνικά, όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριό σας.

Καταβάλλετε για :

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα : 20€
2. Απολυτήριο : 20€
3. Αναλυτική βαθμολογία : 30€
4. Βαθμολογία ανά σχολικό έτος : 20€
6. Βεβαιώσεις : 20€
7. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών / Παράρτημα διπλώματος / Συστατικές επιστολές : 50€

Επίδοση : 10 εργάσιμες ημέρες

Τιμές Βεβαιώσεων - Επικυρώσεων - Μεταφράσεων

Πιστοποιήσεις - Μεταφράσεις - Λοιπές Υπηρεσίες

CCI A1 - A2 - B1 - B2 160 €
CCI C1 200 €
TCF/ETEF / Québec 100 €
TCF/ETEF / Québec - Canada - ANF 200 €
Πανεπιστημιακές Εξετάσεις (ανά μισή ημέρα) 60 €
Πανεπιστημιακές Εξετάσεις (μία ή δύο ημέρες) 120 €
Επιμόρφωση εξεταστών DELF 120 €
Επιμόρφωση εξεταστών DALF 100 €
Επίδειξη γραπτού 50 €
Διορθώσεις Διπλωμάτων 20 €
Βεβαιώσεις / Επικυρώσεις (3 αντίτυπα) 10 €
Επικυρωμένες φωτοτυπίες (1 έως 3 σελίδες) 10 €
Επικυρωμένες φωτοτυπίες (πάνω από 4 σελίδες) 1€ ανά αντίγραφο
Μεταφράσεις 1 (μία σελίδα) 20 €
Μεταφράσεις 2 (από δύο σελίδες και άνω & Αναλυτική Βαθμολογία) 30 €
Μεταφράσεις 3 (πρόγραμμα Πανεπιστημιακής Σχολής / Συστατικές Επιστολές) 50 €
Παιδαγωγικό υλικό 10 €
Παιδαγωγικό υλικό Έξοδα αποστολής 6 €

Πληρωμή για κωδικούς 1-18 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ : με κατάθεση, έμβασμα στο λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης
IBAN : GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374

Πιστοποιήσεις - Μεταφράσεις - Λοιπές Υπηρεσίες:
Κατεβάστε το PDF

Αποτελέσματα Εξετάσεων
Υπηρεσία Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Σίνα 31, Αθήνα 10680

Επικοινωνία

2103398600
examens@ifg.gr

Οργανόγραμμα Υπηρεσίας Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διπλώματα γαλλικής
Πρόγραμμα επιμορφώσεων
Ανακοινώσεις
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης