ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Παραδοσιακά η Γαλλία και η Ελλάδα διατηρούν στενές σχέσεις στους τομείς των επιστημών και της εκπαίδευσης. Οι ανταλλαγές ανάμεσα στις δύο χώρες χαρακτηρίζονται από την Αριστεία και την μεγάλη ποικιλία θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που προσεγγίζουν. Αυτές οι συνεργασίες ξεχωρίζουν επίσης στο ότι εδραιώνονται και είναι δομημένες σε συμφωνίες, των οποίων ο αριθμός προσεγγίζει τις 700, συμφωνίες οι οποίες δίνουν σχήμα και πλαισιώνουν το περιεχόμενο αυτών των συνεργασιών. Αυτές αφορούν τόσο κοινά προγράμματα κατάρτισης ή και έρευνας όπως η κινητικότητα των φοιτητών (εντός ERASMUS ή και εκτός ERASMUS) ή η κινητικότητα των ερευνητών ανάμεσα στις δύο χώρες. οι οποίες εγγυώνται την διαχρονικότητα.

Η φιλοδοξία μιας καινοτόμου οικονομίας που αποδεικνύει την τεχνολογική και ψηφιακή προσαρμοστικότητα είναι ακριβώς ένα από αυτά τα κοινά οράματα που προωθούν τόσο η Γαλλία όσο και η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Συνδέοντάς την με πολιτικές έρευνας και κατάρτισης, η καινοτομία συμβάλλει σημαντικά στον οικονομικό δυναμισμό και στην κοινωνική και βιώσιμη πρόοδο των κοινωνιών μας. Καρποί της τεχνογνωσίας τους, η Γαλλία και η Ελλάδα αφθονούν σε πόρους, ταλέντα και καινοτόμες ιδέες που ζητούν μόνο να ζωντανέψουν και να συμπληρώσουν το ένα το άλλο, να εξαχθούν και να εργαστούν στηριζόμενες στις δυνάμεις τους για να προχωρήσουν παρακάτω/ να πάνε πιο πέρα.

To Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ενθαρρύνει και διευκολύνει αυτές τις ανταλλαγές, οι οποίες είναι σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Διαθέτει για αυτό το λόγο στηρίγματα υποστήριξης της ελληνο-γαλλικής συνεργασίας στην Ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία όπως οι υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου Μάστερ 2, οι υποτροφίες για επιστημονικές διαμονές υψηλού επιπέδου για νέους ερευνητές της Ελλάδας και αναλαμβάνει την υποστήριξη αποστολών ανταλλαγής εξειδίκευσης στον τομέα της καινοτομίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης