Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις

Εγγραφές από 01 έως 11 Οκτωβρίου 2020

Η διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, που διοργανώνονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και απλουστευμένη.

Οι εγγραφές στις εξετάσεις γίνονται μόνον ηλεκτρονικά, σε αυτή τη διεύθυνση  (ασφαλής πλατφόρμα στα ελληνικά και στα γαλλικά).

Μόλις ολοκληρώσετε την υποβολή υποψηφιότητας σε δίπλωμα(τα), επιλέγετε «Πληρωμή συμμετοχών» και έχετε δύο επιλογές (Τρόπος πληρωμής) :

1. Πληρωμή απευθείας με τραπεζική κάρτα (πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη
κάρτα) : Η εγγραφή σας με αυτό τον τρόπο επικυρώνεται αυτόματα.

2. Πληρωμή μέσω Τραπέζης : αν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο, τότε δημιουργείτε την «Ταυτότητα πληρωμής» με το ποσό των εξέταστρων, την οποία οφείλετε υποχρεωτικά να
χρησιμοποιήσετε πραγματοποιώντας τις πληρωμές σας.

Μπορείτε είτε να την εκτυπώσετε και να πληρώσετε επί τόπου στην Τράπεζά σας, στα ταμεία, αν αυτή ανήκει στο δίκτυο συνεργαζόμενων Τραπεζών*, (σε αυτή την περίπτωση η συναλλαγή γίνεται μέσω DIAS CREDIT TRANSFER όπου απαιτείται IBAN Τραπεζικού σας λογαριασμού), είτε μέσω internet banking, phone banking, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Τράπεζας, συμπληρώνοντας την ταυτότητα πληρωμής.

Προσοχή : Δεν θα χρειαστείτε σε καμία περίπτωση αριθμό Τραπεζικού λογαριασμού του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος ή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.
Μετά την πλήρη επεξεργασία του αρχείου σας και της πληρωμής σας, θα λάβετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επιβεβαίωση της εγγραφής σας.

Προκειμένου να σας παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια που ενδέχεται να χρειαστείτε για την διαδικασία εγγραφής, μπορείτε να απευθύνεσθε στο εξειδικευμένο προσωπικό του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος το οποίο και είναι πρόθυμο να απαντάει στις ερωτήσεις σας:

– μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης : examens@ifg.gr (για την Αθήνα) και examens@ift.gr (για την Θεσσαλονίκη)

– μέσω τηλεφώνου στις τηλεφωνικές γραμμές της Υπηρεσίας Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων : 210.33.98.678 (για την Αθήνα) και 2310.82.12.31 (για την Θεσσαλονίκη).

* Συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες μας ifg.gr (για Αθήνα) | ift.gr  (για Θεσσαλονίκη)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !
Τα εξεταστικά κέντρα της περιόδου Δεκεμβρίου 2020 θα καθοριστούν με βάση των αριθμό των εγγεγραμμένων.

Η εγγραφή σε δίπλωμα προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του προγράμματος των εξετάσεων και του κανονισμού των εξετάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

Απαιτείται η καταχώρηση προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης και όχι σχολείων, γονέων ή κέντρων ξένων γλωσσών. Σε περίπτωση διεξαγωγής εξετάσεων εξ αποστάσεως η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου συνεπάγεται και την συμμετοχή του.

Οι υποψήφιοι των οποίων ο ταχυδρομικός κώδικας αρχίζει από 5 ή 6 επιλέγουν αποκλειστικά 3 από τα κάτωθι 5 κέντρα : Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα.

Για να αποφευχθεί τυχόν λάθος κατά την επιλογή διπλώματος (SORBONNE αντί για DELF ή PRIM αντί για JUNIOR), είναι απαραίτητη η συμβουλή καθηγητού. Υπενθυμίζουμε ότι
το DELF PRIM (Α1, Α2) απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Δημοτικού, ενώ το DELF JUNIOR (A1, A2, B1, B2) απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας.

Προσοχή στις υποψηφιότητες SORBONNE όταν υπάρχει προαπαιτούμενο δίπλωμα. Όταν αυτό χρονολογείται προ του 2009, αποστέλλετε υποχρεωτικά φωτοτυπία του
αποκτηθέντος διπλώματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (examens@ifg.gr).

Οι υποψήφιοι στο δίπλωμα SORBONNE C1 έχουν 2 τομείς επιλογής :

1. FOU (Γαλλικά για πανεπιστημιακούς σκοπούς)
2. Λογοτεχνία

Επιλέγετε υποχρεωτικά έναν από τους δύο τομείς κατά την εγγραφή σας.

Προσοχή στη συμπλήρωση της αίτησης (στοιχεία υποψηφίου, δίπλωμα, ταχυδρομική διεύθυνση, κέντρο εξέτασης). ‘Οσον αφορά στα στοιχεία του υποψηφίου, πρέπει να
αντιστοιχούν στα αναγραφόμενα στην αστυνομική ταυτότητα ή στο διαβατήριό του. Η διόρθωση λανθασμένα καταχωρηθέντων στοιχείων από μέρους του υποψηφίου γίνεται
χωρίς οικονομική επιβάρυνση καθ’όλη τη διάρκεια των εγγραφών. Μετά τη λήξη των ηλεκτρονικών εγγραφών τυχόν διορθώσεις στις αιτήσεις χρεώνονται με το ποσό
των 10 ευρώ.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διορθώσετε τα τυχόν λάθη και το δίπλωμα εκδοθεί, χρεώνεστε με το ποσό των 20 ευρώ για αντικατάσταση αυτού.

Για περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ειδικό αίτημα (υποψήφιοι με μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα όρασης κ.λπ.) θα πρέπει υποχρεωτικά να το δηλώσετε στο ειδικό
πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση, να επισυνάψετε την γνωμάτευση από την αρμόδια Υπηρεσία και επιπλέον να την αποστείλετε στην Υπηρεσία Εξετάσεων, κατά την περίοδο των
εγγραφών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (examens@ifg.gr) ή ταχυδρομικώς. Εάν δεν αναγραφεί το αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν αποσταλεί εγκαίρως το
συνοδευτικό πιστοποιητικό, δεν θα λαμβάνεται υπόψιν το εκ των υστέρων αίτημά σας.

Διπλώματα Γαλλικής γλώσσας για την εξεταστική του Δεκεμβρίου 2020

Η παράδοση / παραλαβή των διπλωμάτων θα γίνεται μόνο με απ’ ευθείας αποστολή (πληρωμή με αντικαταβολή 5 €) και χωρίς αίτηση,
στη διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας.

Ως εκ τούτου, κανένα νέο δίπλωμα δεν θα παραλαμβάνεται πλέον επί τόπου από την Υπηρεσία Εγγραφών.

Τα Σχολεία και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών πληρώνουν μόνο το αντίτιμο των 5 € ανεξαρτήτως αριθμού διπλωμάτων.

Υπενθύμιση :

Διπλώματα Γαλλικής γλώσσας για την εξεταστική του Δεκεμβρίου 2020:

France Éducation Sorbonne
DELF A1 Prim ( - 12 ετών)
DELF A1 Junior
DELF A2 Prim ( - 12 ετών)
DELF A2 Junior
DELF B1 Junior
DELF B2 Junior
DALF C1
DALF C2
Sorbonne B2
Sorbonne C1 complet (για τους μη κατόχους του Sorbonne B2)
Sorbonne C1 Fou (για τους κατόχους του Sorbonne B2)
Sorbonne C1 Littérature (για τους κατόχους του Sorbonne B2)
Sorbonne C2

France Éducation Sorbonne
DELF A1 Prim ( - 12 ετών) Sorbonne B2
DELF A1 Junior Sorbonne C1 complet (για τους μη κατόχους του Sorbonne B2)
DELF A2 Prim ( - 12 ετών) Sorbonne C1 Fou (για τους κατόχους του Sorbonne B2)
DELF A2 Junior Sorbonne C1 Littérature (για τους κατόχους του Sorbonne B2)
DELF B1 Junior Sorbonne C2
DELF B2 Junior
DALF C1
DALF C2

Κανονισμός Εξετάσεων

1. Η συμμετοχή στις εξετάσεις που οργανώνονται από τo Γαλλικό Ινστιτούτο – Γαλλική
Πρεσβεία στην Ελλάδα προϋποθέτει την αποδοχή του παρόντος κανονισμού.

2. Τα εξέταστρα δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται. Σε περίπτωση απουσίας για λόγους
υγείας, η μεταφορά χρημάτων γίνεται αποδεκτή μόνο εάν κατατεθεί πιστοποιητικό ιατρού
θεωρημένο από δημόσιο νοσοκομείο ή Κέντρο ΠΕΔΥ μαζί με μια αίτηση, το αργότερο
μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων στον Υπεύθυνο κέντρου ή
αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο « examens@ifg.gr ». Σ’ αυτή την περίπτωση
γίνεται μεταφορά μόνο για την επόμενη εξεταστική περίοδο και για το ίδιο δίπλωμα.
Το εφάπαξ δε ποσό των 50 ευρώ θα καταβάλλεται ανά δίπλωμα ως έξοδα επανεγγραφής.

3. Ο υποψήφιος ο οποίος παρουσιάζεται στις εξετάσεις χωρίς ταυτότητα, διαβατήριο ή
πιστοποιητικό γεννήσεως με ταυτοπροσωπία, δεν μπορεί να συμμετάσχει σ ’αυτές.

4. Τόσο ο καθηγητής όσο και ο υποψήφιος καλούνται να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος : www.ifg.gr (για την Αθήνα) και www.ift.gr (για την
Θεσσαλονίκη), για να πληροφορούνται ή και να εκτυπώνουν :

1. Πρόσκληση

2. Αποτελέσματα

3. Βεβαίωση πληρωμής.

Ως εκ τούτου κανένα αποτέλεσμα ή πρόσκληση δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι υποψήφιοι καλούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, στα εξεταστικά κέντρα που έχουν επιλέξει κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή.

5. Τυχόν παράπονα κατά την διεξαγωγή των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων πρέπει να
αναφέρονται την ίδια στιγμή στον Υπεύθυνο Κέντρου από τον ίδιο τον υποψήφιο.
Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις μετά την έξοδο από το εξεταστικό κέντρο δεν γίνονται
αποδεκτές και κατ’ επέκταση δεν απαντούμε σ’ αυτές.

6. Για τις εξετάσεις του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας (DELF/DALF) αιτήσεις
αναθεώρησης γραπτού δεν γίνονται δεκτές. Αιτήσεις για επίδειξη γραπτού γίνονται
δεκτές, από τον καθηγητή και τον υποψήφιο επωνύμως, μόνο μετά την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο και εντός 7 ημερών από την ημερομηνία
αναρτήσεώς τους. Το κόστος ανέρχεται στα 50€.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξετάσεων της Σορβόννης όσον αφορά στα αποτελέσματα
είναι τελεσίδικες. Κατά συνέπεια δεν θα απαντούμε σε αιτήσεις αναθεώρησης των
αποτελεσμάτων ή επίδειξης γραπτού, πόσω μάλλον που αυτά ευρίσκονται στο εν λόγω
Πανεπιστήμιο.

8. Για να συμβουλευθείτε τις προσκλήσεις σας μέσω διαδικτύου, πληκτρολογείτε επίθετο και
κωδικό εξετάσεων.

9. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, μπορείτε να τα συμβουλευθείτε με τον δωδεκαψήφιο
κωδικό υποψηφίου ο οποίος αναγράφεται στην πρόσκλησή σας και το επίθετό σας.
Αποτελέσματα εξετάσεων δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικώς ούτε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να εκτυπώσουν τις προσκλήσεις των μαθητών τους
όπως και τα αποτελέσματα με τον κωδικό κέντρου και κωδικό πρόσβασης.
Για την εκτύπωση των βεβαιώσεων πληρωμής – με την έκδοση των αποτελεσμάτων – η
διαδικασία πραγματοποιείται μεμονωμένα (accès candidat) με την χρήση του
δωδεκαψήφιου κωδικού και το επίθετο του υποψηφίου.

10. Η παράδοση / παραλαβή των διπλωμάτων γίνεται μόνο με απ’ ευθείας αποστολή
(πληρωμή με αντικαταβολή 5 €) και χωρίς αίτηση, στη διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει
κατά την εγγραφή σας. Ως εκ τούτου, κανένα δίπλωμα δεν παραλαμβάνεται επί τόπου από
την Υπηρεσία Εγγραφών. Τα Σχολεία και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών πληρώνουν μόνο το
αντίτιμο των 5 € ανεξαρτήτως αριθμού διπλωμάτων.

11. Οποιαδήποτε προσπάθεια αντιγραφής ή υποκλοπής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
υποψηφίου για 5 χρόνια από τις εξετάσεις όλων των γαλλικών διπλωμάτων. Υπενθυμίζεται
εδώ ότι γραπτά με μολύβι ή χαρακτηριστικά σημάδια ή εκφράσεις που αλλοιώνουν το
γραπτό, δεν διορθώνονται.

12. Η είσοδος στα εξεταστικά κέντρα επιτρέπεται μόνο στους υποψηφίους καθ΄ όλη την
διάρκεια των εξετάσεων. Η προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο γίνεται τουλάχιστον 30
λεπτά πριν την έναρξη γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

13. Κάθε εγγραφή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του
αναλυτικού προγράμματος των εξετάσεων στις οποίες θα παρουσιαστεί πριν κάνει την
εγγραφή του. Το αναλυτικό πρόγραμμα ανακοινώνεται κάθε Ιούνιο και πριν την έναρξη του
ακαδημαϊκού έτους τόσο για την εξεταστική του Δεκεμβρίου όσο και για την εξεταστική του
Μαΐου της επόμενης χρονιάς.

14. Η δοκιμασία της προφορικής κατανόησης διεξάγεται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα τα
εξεταστικά κέντρα (συσκευή αναπαραγωγής mp3 ή διαδραστικός πίνακας).

15. Το Γαλλικό Ινστιτούτο δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους
παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το
παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη και να το αναρτά στο διαδίκτυο εν
ευθέτω χρόνο.

Κανονισμός Εξετάσεων:
Κατεβάστε το PDF

Αθήνα

Σίνα 31 – 10680
(τηλ.) +30 210 33 98 600
(φαξ) +30 210 33 98 711
examens@ifg.gr

Θεσσαλονίκη

(τηλ.) +30 2310 82 12 31
examens@ift.gr

Ιστοσελίδα Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης