Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Διπλώματα Γαλλικής γλώσσας μέσω Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος από το 2021

A1 DELF A1 Prim ( - 12 ετών)
A1 DELF A1 Junior
A2 DELF A2 Prim ( - 12 ετών)
A2 DELF A2 Junior
B1 DELF B1 Junior
B2 DELF B2 Junior (- 18 ετών)
B2 DELF B2 Tout public (+ 18 ετών)
B2 Sorbonne B2
C1 DALF C1
C1 Sorbonne C1 FOU ( για κατόχους του Sorbonne B2)
C2 DALF C2
* Sorbonne C1 Littérature (για κατόχους του Sorbonne B2) et
* Sorbonne C2

1. Το DELF B2 Tout public απευθύνεται σε υποψηφίους άνω των 18 ετών. Ενημερωτικές
συναντήσεις έχουν ήδη προβλεφθεί αναφορικά με αυτό το δίπλωμα. Όσοι έχουν συμπληρώσει τα
18 έτη εγγράφονται υποχρεωτικά στο DELF B2 Tout public.

2. Το TCF και το ETEF διεξάγονται κάθε μήνα εκτός Δεκεμβρίου και απευθύνονται σε μη κατόχους
επίσημων πιστοποιήσεων για σπουδές στο εξωτερικό αλλά και για μετανάστευση στη Γαλλία ή σε
Γαλλόφωνες χώρες.

3. Οι εξετάσεις CCI (επαγγελματικών γαλλικών) διεξάγονται άπαξ το χρόνο (οι ημερομηνίες
εγγραφών αναγράφονται στο ημερολόγιο εξετάσεων στην ιστοσελίδα του ΓΙΕ).

* Για όσους ενδιαφέρονται να παρακαθίσουν σε εξετάσεις Sorbonne C1 Littérature και Sorbonne
C2 με το παλαιό πρόγραμμα, θα υπάρξει κατ’ εξαίρεση μια εξεταστική στις 8 Μαΐου 2021 (γραπτά)
και 9 Μαΐου (προφορικά).

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα
και στην Πάτρα βάσει του αριθμού των υποψηφίων. Οι εγγραφές θα διεξαχθούν από 1η έως 5
Φεβρουαρίου 2021.

Διπλώματα Γαλλικής γλώσσας μέσω Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος από το 2021:
Κατεβάστε το PDF

Παρουσίαση διπλωμάτων DELF-DALF

Η Υπηρεσία Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος παρέχει δυνατότητα εγγραφής σε ευρεία γκάμα γαλλικών διπλωμάτων του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας (France Education International) που καλύπτουν τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1-Γ2).

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθεί το αναλυτικό φυλλάδιο:

Παρουσίαση διπλωμάτων SORBONNE

Τα διπλώματα του Πανεπιστημίου της Σορβόννης καλύπτουν τρία γλωσσικά επίπεδα (Β2-Γ1-Γ2).

Ακολουθεί περιγραφή των γραπτών και προφορικών δοκιμασιών των διπλωμάτων Β2 και C1 FOU.

Περιγραφή διπλωμάτων B2
Κατεβάστε το PDF

 

SORBONNE C1, C1 L και C2 : για την εξεταστική Δεκεμβρίου 2020 δεν υφίσταται αλλαγή ως προς το περιεχόμενο των διπλωμάτων και το πρόγραμμα λογοτεχνίας.

SORBONNE C1 L και C2 : για την εξεταστική Μαΐου 2021 δεν υφίσταται αλλαγή ως προς το περιεχόμενο των διπλωμάτων και το πρόγραμμα λογοτεχνίας.

Περιγραφή διπλωμάτων SORBONNE
Κατεβάστε το PDF

Παρουσίαση TCF | Τεστ γνώσης γαλλικών

To TCF αποτελεί τη δοκιμασία γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική, του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για δοκιμασία τυποποιημένη και βαθμονομημένη, η οποία κατατάσσει τους υποψηφίους σε ένα από τα έξι επίπεδα της κλίμακας που ορίζεται από το Συμβούλιο Ευρώπης (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς) και την ομάδα ALTE (Association of language testers in Europe).

Η βαθμολογία που επιτυγχάνεται στο TCF προσδιορίζει με αξιοπιστία το επίπεδο γνώσεων. Καταρτισμένη από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας (France Éducation International), η δοκιμασία αυτή προσφέρει την εγγύηση μιας αυστηρής μεθοδολογίας, εγκεκριμένης από Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους κορυφαίους Γάλλους και Ευρωπαίους ειδικούς.

Το TCF απευθύνεται σε κοινό το οποίο επιθυμεί να αξιολογήσει το επίπεδο των γνώσεών του στη γαλλική για λόγους προσωπικούς, επαγγελματικούς ή σπουδών.

Παρουσίαση ETEF | Τεστ γνώσης γαλλικών

ETEF : Ηλεκτρονική μορφή του TEF

Καταρτισμένο από το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας του Παρισιού Ile-de-France, το ETEF είναι ένα μέσο διεθνούς αναφοράς που αξιολογεί το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα.

Το ETEF παρέχει στον υποψήφιο μία φωτογραφία του γλωσσικού του επιπέδου στα γαλλικά κατατάσσοντάς τον σε ένα από τα 6 επίπεδα της κλίμακας που ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CECRL) και από τα επίπεδα καναδικών γλωσσικών δεξιοτήτων (NCLC).

Το ETEF απευθύνεται σε οποιονδήποτε υποψήφιο άνω των 16 χρονών που επιθυμεί να αξιολογήσει τις πραγματικές του δεξιότητες στη Γαλλική Γλώσσα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
• για σπουδές (Γαλλία),
• για μετανάστευση σε γαλλόφωνη χώρα (Καναδά, επαρχία του Κεμπέκ),
• για ιθαγένεια (Καναδά, Γαλλία),
• για επαγγελματικούς λόγους,
• ή για προσωπικούς λόγους

Οι εξετάσεις ETEF διεξάγονται κατόπιν αιτήσεως

Παρουσίαση CCI | Εξετάσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισίων

Πίνακας διπλωμάτων εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Παρισίων

1) Diplôme de Français Professionnel Affaires Α1

2) Diplôme de Français Professionnel Affaires Α2

3) Diplôme de Français Professionnel Affaires Β1

4) Diplôme de Français Professionnel Affaires Β2

5) Diplôme de Français Professionnel Affaires C1

6) Diplôme de Français Professionnel Tourisme-Hôtellerie-Restauration A2

7) Diplôme de Français Professionnel Tourisme-Hôtellerie-Restauration B1

8) Diplôme de Français Professionnel Tourisme-Hôtellerie-Restauration B2

9) Diplôme de Français Professionnel Relations Internationales B1

10) Diplôme de Français Professionnel Relations Internationales B2

11) Diplôme de Français Professionnel Relations Internationales C1

12) Diplôme de Français Professionnel Santé B1

13) Diplôme de Français Professionnel Santé B2/C1

Αναγνώριση διπλωμάτων | ΑΣΕΠ | CECRL Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς

Πίνακας διαβαθμήσεων διπλωμάτων σύμφωνα με την κλίμακα του ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΞΕΤΑΣΕΙΣ SORBONNE ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
A Άριστη Γνώση * Sorbonne C3 Sorbonne 3ème degré
A Άριστη Γνώση DALF C2 Sorbonne C2 - DALF - Sorbonne 2ème degré (Diplôme d’Études Françaises)
B Πολύ Καλή Γνώση DALF C1 Sorbonne C1 DELF 2nd degré - Sorbonne 1er degré (Certificat Pratique de Langue Française) - Diplôme d’Études Supérieures
Γ Καλή Γνώση DELF B2 Sorbonne B2 - DELF 1 er degré - Certificat de Langue Française - Diplôme de Langue et de Civilisation Françaises (Écoles Confessionnelles)
Δ Μέτρια Γνώση DELF B1 Sorbonne B1 - DELF 1 er degré - Certificat de Langue Française - Diplôme de Langue et de Civilisation Françaises (Écoles Confessionnelles)
DELF A2
DELF A1

*Ανώτερο της κλίμακας του ΑΣΕΠ.

Σημείωση: - Για τα διπλώματα παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στον ως άνω πίνακα, απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – Υπηρεσία Εξετάσεων).

Πίνακας διαβαθμίσεων διπλωμάτων σύμφωνα με την κλίμακα του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς CCIP ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΜΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΞΕΤΑΣΕΙΣ SORBONNE
* Sorbonne C3
C2 DFP Affaires C2 DALF C2 Sorbonne C2
C1 DFP Affaires C1 DALF C1 Sorbonne C1
B2 DFP B2 : Affaires, Médical, Juridique, Secrétariat DELF B2 Sorbonne B2
B1 DFP B1: Secrétariat, Tourisme & Hôtellerie, Scientifique & Technique DELF B1 Sorbonne B1
A2 DFP Α2 DELF A2
A1 DELF A1

*Ανώτερο της κλίμακας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς

Σημείωση: - Για τα διπλώματα παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στον ως άνω πίνακα, απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – Υπηρεσία Εξετάσεων).

Παραλαβή | Παράδοση διπλωμάτων

Η αποστολή διπλωμάτων DELF / DALF Δεκεμβρίου 2019 διεκπεραιώνεται εντός Σεπτεμβρίου 2020 όπως είχαμε ενημερώσει κατά την διάρκεια των εγγραφών (ιδέ κανονισμό εξετάσεων) μέσω της εταιρείας ταχυμεταφοράς ACS με καταβολή στην εταιρεία κατά την παράδοση του ποσού των 5 €.

Τα διπλώματα του SORBONNE Δεκεμβρίου 2019 έχουν ήδη αποσταλεί.

Όσον αφορά σε προγενέστερα διπλώματα, οι κάτοχοι θα πρέπει να αποστέλλουν το αίτημα παραλαβής των, με τα πλήρη στοιχεία τους (τίτλος διπλώματος, έτος απόκτησης, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση αποστολής) με ηλεκτρονικό μήνυμα στο : inscription@ifg.gr

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συγχαίρουμε ακόμη μια φορά τους επιτυχόντες.

Τηλεφωνική επικοινωνία: 210/33 98 721 – 33 98 333 | Fax : 210 33 98 613

 

Αίτηση για αποστολή διπλωμάτων
Κατεβάστε το PDF

Υπηρεσία Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Σίνα 31, Αθήνα 10680

Επικοινωνία

2103398600
examens@ifg.gr

Οργανόγραμμα Υπηρεσίας Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διπλώματα γαλλικής
Πρόγραμμα επιμορφώσεων
Ανακοινώσεις
Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων DELF - DALF - SORBONNE
Πρόγραμμα εξετάσεων DELF - DALF - SORBONNE
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης