Σπουδές στη Γαλλία

Δύο Υποτροφίες για το 2024 – 2025 – ΜΠΣ « Biologie Santé » – παν. Aix-Marseille université

Το Νοσοκομειακό Ινστιτούτο IHU Méditerranée Infection του Πανεπιστημίου Aix Marseille σε συνεργασία με το Διαγνωστικού Τμήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, προκηρύσσει δύο υποτροφίες επιπέδου Master 2 για Έλληνες/Ελληνίδες, πτυχιούχους βιοεπιστημών, για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα « Biologie Santé » κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 είναι ανοικτή από τις 26 Απριλίου έως τις 17 Iουνίου 2024 και ώρα Eλλάδος 23:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

French + Sciences 2024: 2 Υποτροφίες Κινητικότητας

Η προκήρυξη έληξε.


FRENCH + SCIENCES 2024 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Είσαι τριτοετής φοιτητής/τρια και αναζητάς project για το φετινό καλοκαίρι; Τι θα έλεγες για 3 εβδομάδες στη Γαλλία, όπου θα έχεις την ευκαιρία να εξερευνήσεις μια νέα περιοχή, να εμβαθύνεις τις γνώσεις σου σε ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης ή στις θαλάσσιες επιστήμες και τεχνολογίες, παρακολουθώντας παράλληλα ημι-εντατικά μαθήματα γαλλικής γλώσσας; Ακόμη, αν πληροίς ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείς να το κάνεις εντελώς δωρεάν επωφελούμενος/η από τις υποτροφίες «French+Sciences» που σου προσφέρουμε!

Το πρόγραμμα «French + Sciences» υλοποιείται από το γραφείο Campus France σε συνεργασία με κέντρα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, και απευθύνεται σε αγγλόφωνους διεθνείς φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στη Γαλλία. Η γνώση της γαλλικής γλώσσας δεν είναι πάντα απαραίτητη!

Το πρόγραμμα διαρκεί τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, ανάλογα με τη θεματική, και συνδυάζει γνωριμία με τη γαλλική γλώσσα και μύηση σε ένα επιστημονικό οικοσύστημα αιχμής της Γαλλίας, μέσα από τη συμμετοχή σε συνέδρια, συζητήσεις και συναντήσεις με παράγοντες του εκάστοτε επιστημονικού πεδίου: ερευνητές, μηχανικούς και καινοτόμους, επιχειρήσεις και startups.
Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν μοναδικές επαφές, προάγει το διάλογο και τον επιστημονικό στοχασμό και συμβάλλει καθοριστικά στην ωρίμανση του σχεδίου σπουδών.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προσφέρει δύο υποτροφίες για το 2024 με σκοπό να χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή δύο Ελλήνων τριτοετών φοιτητών. Οι υποτροφίες καλύπτουν κυρίως τα έξοδα εγγραφής, δηλαδή το κόστος της κατάρτισης και της διαμονής. Η υποτροφία δεν καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού.

Υποτροφία 1:

Montpellier : « Περί αειφόρου ανάπτυξης » – Accent français. Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος και άλλες χρήσιμες πληροφορίες θα βρεις εδώ: Dépliant Développement durable.
* Ημερομηνίες διεξαγωγής προγράμματος: από 9 έως 28 Ιουνίου 2024

Υποτροφία 2:

Brest : « Θαλάσσιες Επιστήμες και Τεχνολογίες » – Ciel Bretagne. Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος και άλλες χρήσιμες πληροφορίες θα βρεις εδώ: Dépliant Sciences et technologies de la mer.
* Ημερομηνίες διεξαγωγής προγράμματος: από 17 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2024

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Φοιτητές τρίτου έτους Πτυχίου που διαθέτουν ελάχιστο επίπεδο γνώσης B2 στην αγγλική γλώσσα και προέρχονται από πανεπιστημιακά τμήματα που θεωρούνται συναφή με τα προτεινόμενα προγράμματα (βλ. λίστα επιλέξιμων τομέων σπουδών).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

– Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, ελάχιστου επιπέδου γνώσης B2 (υποχρεωτικά)
– Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής γλώσσας για όσους φοιτητές διαθέτουν (προαιρετικά)
– Βεβαίωση εγγραφής στο 3ο έτος ενός εκ των επιλέξιμων τομέων σπουδών, σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο
– Αντίγραφα των βαθμολογιών των τελευταίων 2 ετών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
– Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα, έως 600 λέξεις συνολικά, που περιγράφει τους λόγους για την επιλογή του συγκεκριμένου θερινού προγράμματος και τις προοπτικές συνέχισης των σπουδών
– Βιογραφικό σημείωμα
– Συστατική επιστολή από έναν καθηγητή πανεπιστημίου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Μηχανικών
• Περιβαλλοντικές επιστήμες με την ευρύτερη έννοια
• Βιοεπιστήμες
• Ναυτιλιακές και βιομηχανικές σπουδές
• Οποιοσδήποτε άλλος τομέας επιτρέπει τη συνέχιση των σπουδών στους τομείς που σχετίζονται με τα προγράμματα που προσφέρονται στο Montpellier και στη Brest

→ Ο φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], με την ένδειξη: Candidature bourse « French + Sciences »

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων: Κυριακή 14 Απριλίου 2024 στις 23:00

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση ως αυτοχρηματοδοτούμενος φοιτητής, η εγγραφή γίνεται διαδικτυακά, απευθείας μέσα από τις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων κέντρων εκμάθησης γαλλικής γλώσσας, χωρίς τη διαμεσολάβηση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:
• Επιστήμες του βουνού: Accents Université Savoie Mont-Blanc (Chambéry)
• Αειφόρος ανάπτυξη: Accent français (Montpellier)
• Θαλάσσιες επιστήμες και τεχνολογίες: Ciel Bretagne (Brest)
• Μικροτεχνολογία και νανοτεχνολογία στις βιομηχανικές εφαρμογές: CLA (Besançon)
• Γαστρονομία: French in Normandy (Rouen).

Σημειώστε και τηρήστε τις προθεσμίες εγγραφής του κάθε προγράμματος, που ορίζονται στα τέλη Μαρτίου / αρχές Απριλίου 2024!

Πρόγραμμα Υποτροφιών Επιστημονικής διαμονής υψηλού επιπέδου (SSHN) στη Γαλλία για το 2024

Κατεβάστε την αναλυτική πρόσκληση Υποψηφιοτήτων για τις Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024 το πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε νέες/νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές της Ελλάδος που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μια επιστημονική διαμονή για ερευνητικό έργο στη Γαλλία, για τo 2024.

Πρόκειται για υποτροφίες κινητικότητας μικρής διάρκειας, ξεκινώντας από έναν (1) μήνα έως δύο (2) μήνες, οι οποίες προορίζονται για νέες/νέους ερευνητές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, είναι κάτοχοι ενός Doctorat και επιθυμούν να υλοποιήσουν ένα έργο ή μια ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ερευνητικό εργαστήριο το οποίο να συνεργάζεται/ να υπάγεται στο Πανεπιστήμιό τους ή σε ένα ερευνητικό οργανισμό στη Γαλλία.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών για επιστημονική διαμονή υψηλού επιπέδου (SSHN) είναι ανοιχτή έως τις 21 Ιουνίου 2024, στις 23.00 ώρα Ελλάδος.

Πρόκειται για μηνιαία τροφεία ύψους 1.705 € σε νέους ερευνητές (που απέκτησαν Διδακτoρικό τα τελευταία πέντε χρόνια) και 2.050€ για έμπειρους ερευνητές (κάτοχοι Διδακτορικού πάνω από 5 χρόνια) για την κάλυψη εξόδων διαμονής στη Γαλλία.

Η καταβολή της υποτροφίας πραγματοποιείται μέσω του γαλλικού οργανισμού Campus France.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στη Γαλλία

Ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

Η υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη χρηματοδότηση υποτροφιών Master 2 στη Γαλλία. Φέτος θα απονεμηθούν 10 υποτροφίες.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2024-2025 άνοιξε στις 5 Απριλίου 2024 και  θα ολοκληρωθεί την 31η Μαΐου 2024 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων διεξήχθη αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από την ειδική πλατφόρμα της ιστοσελίδας του IFG.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες: στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) στo e-mail: [email protected]

Πρόγραμμα υποτροφιών «France Excellence Europa» 2024

Η προκήρυξη έληξε.


Tο Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας ανέπτυξε το πρόγραμμα υποτροφιών France Excellence Europa επιτρέποντας σε φοιτητές-φοιτήτριες 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υποτροφία για σπουδές σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων στο Campus France: 30 Μαρτίου 2024

Διαβάστε εδώ αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης