Σπουδές στη Γαλλία

Πρόγραμμα υποτροφιών «France Excellence Europa» 2024

Tο Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας ανέπτυξε το πρόγραμμα υποτροφιών France Excellence Europa επιτρέποντας σε φοιτητές-φοιτήτριες 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υποτροφία για σπουδές σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων στο Campus France: 30 Μαρτίου 2024

Διαβάστε εδώ αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Υποτροφιών Επιστημονικής διαμονής υψηλού επιπέδου (SSHN) στη Γαλλία για το 2024

Κατεβάστε την αναλυτική πρόσκληση Υποψηφιοτήτων για τις Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024 το πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε νέες/νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές της Ελλάδος που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μια επιστημονική διαμονή για ερευνητικό έργο στη Γαλλία, για τo 2024.

Πρόκειται για υποτροφίες κινητικότητας μικρής διάρκειας, ξεκινώντας από έναν (1) μήνα έως δύο (2) μήνες, οι οποίες προορίζονται για νέες/νέους ερευνητές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, είναι κάτοχοι ενός Doctorat και επιθυμούν να υλοποιήσουν ένα έργο ή μια ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ερευνητικό εργαστήριο το οποίο να συνεργάζεται/ να υπάγεται στο Πανεπιστήμιό τους ή σε ένα ερευνητικό οργανισμό στη Γαλλία.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών για επιστημονική διαμονή υψηλού επιπέδου (SSHN) είναι ανοιχτή έως τις 21 Ιουνίου 2024, στις 23.00 ώρα Ελλάδος.

Πρόκειται για μηνιαία τροφεία ύψους 1.705 € σε νέους ερευνητές (που απέκτησαν Διδακτoρικό τα τελευταία πέντε χρόνια) και 2.050€ για έμπειρους ερευνητές (κάτοχοι Διδακτορικού πάνω από 5 χρόνια) για την κάλυψη εξόδων διαμονής στη Γαλλία.

Η καταβολή της υποτροφίας πραγματοποιείται μέσω του γαλλικού οργανισμού Campus France.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στη Γαλλία

Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

Η υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συγχρηματοδότηση υποτροφιών Master 2 στη Γαλλία. Φέτος θα απονεμηθούν 36 υποτροφίες.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2023-2024 άνοιξε στις 23 Μαρτίου 2023 και θα ολοκληρωθεί την 31η Μαΐου 2023 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων διεξήχθη αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από την ειδική πλατφόρμα της ιστοσελίδας του IFG.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες:

  • από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) στo e-mail: [email protected]
  • από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726330 και 210-3726370, καθώς και στο e-mail: [email protected]

IKY

Πρόγραμμα Ελληνογαλλικής συνεργασίας - Hubert Curien 2023

Η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – ΙΚΥ υλοποιούν, από κοινού, το Πρόγραμμα Συνεργασιών Hubert Curien (PHC) με χρηματοδότηση ερευνητικών σχεδίων, διάρκειας δύο ετών, με έναρξη το έτος 2023.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ενιαίας ερευνητικής πρότασης, η οποία θα έχει προηγουμένως συμφωνηθεί από τις ερευνητικές ομάδες (ελληνική και γαλλική). Η αίτηση, υποβάλλεται για την ελληνική ομάδα στο Ι.Κ.Υ., για τη Γαλλική ομάδα στο IFG, από τον επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου, Ερευνητικού Κέντρου, κ.ο.κ.

Προκειμένου η αίτηση υποψηφιότητας να θεωρηθεί έγκυρη είναι απαραίτητο να φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου του οικείου Φορέα (Πανεπιστημίου, Ερευνητικού Κέντρου κτλ.). Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση υποψηφιότητας δεν εξετάζεται.

Ειδικότερα πρέπει να υποβληθούν τα εξής (Κεφάλαιο 3-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ):

– Αίτηση υποψηφιότητας, με συμπλήρωση όλων των πεδίων αυτής και τα προβλεπόμενα στην οικεία πρόσκληση επισυναπτόμενα (το υπόδειγμα παρατίθεται κάτωθι).
– Πίνακας ανάλυσης χρηματοδότησης (το υπόδειγμα παρατίθεται κάτωθι)

Συνημμένα αρχεία:
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
Πίνακας Ανάλυσης Χρηματοδότησης
Αίτηση Hubert Curien 2023

Οι αιτήσεις των ελληνικών ερευνητικών ομάδων υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και των γαλλικών ερευνητικών ομάδων στο IFG.
📅 Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 29/05/2023 και λήγει στις 13/07/2023 και ώρα Ελλάδος 23:59.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες:
– από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726328 και 210-3726370, καθώς και στο e-mail: [email protected]
– από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) στo e-mail: [email protected]

IKY

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης