Επιμόρφωση εξεταστών/τριών Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2024

Η Υπηρεσία Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων διοργανώνει καθ΄όλη τη διάρκεια της χρονιάς επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές/τριες και εξεταστές/τριες γαλλικής.

Η επιμόρφωση εξεταστών/τριών απευθύνεται σε όλους/ες ανεξαιρέτως τους/τις καθηγητές/τριες οι οποίοι/ες διδάσκουν και προετοιμάζουν υποψηφίους/φιες στις εξετάσεις DELF – DALF – SORBONNE.


Δείτε τα σεμινάρια Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024


Οι εγγραφές ξεκινούν από 8 Ιανουαρίου 2024.

Η εγγραφή διεκπεραιώνεται μέσω της πλατφόρμας eprofsexamens.ifg.gr και υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως πέραν από τη φυσική παρουσία.

Όσοι/ες εξ’ αυτών επιθυμούν να γίνουν εξεταστές/τριες – διορθωτές/τριες στο τέλος της κάθε ενότητας, παρακάθονται σε εξετάσεις αξιολόγησης και καλούνται σε προφορική συνέντευξη.

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης