Στρογγυλή τράπεζα: Συνεκτίμηση των ευπαθειών κατά τη μεταναστευτική πορεία

Στο πλαίσιο του κύκλου «Φύλο και μετανάστευση», το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών (Institut de relations internationales et stratégiques – IRIS) με σκοπό τη δημιουργία στην Ελλάδα, ενός χώρου ανταλλαγών και προβληματισμού σε θέματα φύλου και μετανάστευσης. Τη στιγμή που η δημόσια συζήτηση για τη μετανάστευση εστιάζει στους άνδρες και κυρίως στους νέους ενήλικες, η ιδιότητα του μετανάστη ή του πρόσφυγα εκλαμβάνεται ως μία ομοιόμορφη εμπειρία, κοινή σε όλα τα εκτοπισμένα άτομα χωρίς διάκριση φύλου («gender blind»).

Όμως, μπροστά στα σύνορα και κατά τη μεταναστευτική διαδικασία, είναι δεδομένο ότι δεν είναι όλοι ίσοι. Το φύλο, είτε αυτό ορίζεται είτε επιλέγεται, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την εμπειρία της μετανάστευσης, τις συνθήκες διαβίωσης του εκτοπισμένου ατόμου και τις δυσκολίες με τις οποίες ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπο. Το φύλο, ωστόσο, δεν αποτελεί αποκλειστικά μέρος της μεταναστευτικής εμπειρίας: συνεπάγεται διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης των ανδρών και των γυναικών προσφύγων, αποτέλεσμα των στερεοτύπων, κυρίως κατά την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου, την παρακολούθηση και την στήριξη των διαδικασιών, ή με άλλα λόγια, όσον αφορά την πρόσβαση σε δικαιώματα, όπως επίσης και σε περιπτώσεις κατάχρησης δικαιώματος.

Αντίστροφα, το φύλο μπορεί να αποτελέσει βάση για κοινή δράση, μέσα από τη δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης από και προς τις γυναίκες και τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΔΜ, συνεργιών μεταξύ οργανισμών και συλλογικοτήτων στη χώρα υποδοχής, σε θέματα που αφορούν την πρόσβαση σε δικαιώματα και πόρους: κατάρτιση, εργασία, υγεία, στέγαση, αθλητισμό, πολιτισμό, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια, καταπολέμηση της βίας, κλπ.

Για την τελευταία στρογγυλή τράπεζα της χρονιάς, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και μεταβαίνει στη Μυτιλήνη, για μία συζήτηση που θα φέρει κοντά ερευνητές, ακτιβιστές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

10 Δεκ 2020

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

Στρογγυλή τράπεζα: Συνεκτίμηση των ευπαθειών κατά τη μεταναστευτική πορεία
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης