Συνέδριο: Γαλλία-Ελλάδα: χωροταξικός σχεδιασμός. Διασταυρούμενες ματιές

Είναι γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο στην οποία τα μοντέλα ανάπτυξης αλλάζουν και προσαρμόζονται σε νέες προκλήσεις και νέες απαιτήσεις για την ανάπτυξη τα οποία έχουν και επιπτώσεις στο χώρο. Μετά την εκδήλωση της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η χωροταξία βρέθηκε αντιμέτωπη με νέα και κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται αφενός με την ανάγκη αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της κρίσης και αφετέρου με τη χωροθετική ευελιξία που χρειάζεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην πορεία προς την ανάκαμψη.

Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια πώς θα διαμορφωθεί ο ελληνικός χώρος την επόμενη 50ετία. Είναι όμως πολύ σημαντικό να υπάρξει η απαραίτητη προετοιμασία και πρόληψη ώστε ο ελληνικός χώρος, οι ελληνικές περιφέρειες, να είναι πιο ανταγωνιστικές και ελκυστικότερες, να χαρακτηρίζονται από χωρική δικαιοσύνη και να διασφαλίζονται συνθήκες χωρικής και κοινωνικής συνοχής, αφού, όπως είναι γνωστό, «το μέλλον δεν προβλέπεται αλλά προετοιμάζεται».
Υπό το πρίσμα αυτό και συγκεκριμένα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης ο χωροταξικός σχεδιασμός έχει καθοριστικό ρόλο.

Το Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο Boulogne sur Mer, (ULCO), ημερίδα με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών (μεταξύ Ελλάδας – Γαλλίας) σε διάφορα θεματικά πεδία του χωρικού σχεδιασμού όπως, η διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου, η σχέση της χωροταξίας με τις νέες τεχνολογίες και την κλιματική αλλαγή, κ.α..

Η ημερίδα αυτή μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Γαλλίας, η οποία διαθέτει μακρά παράδοση στα θέματα του χωρικού σχεδιασμού, και Ελλάδας, φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία του χωρικού σχεδιασμού ως μέσου για την επίλυση των σύνθετων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών ζητημάτων και στη δημιουργία μιας «νέας χωροταξικής σκέψης», στην κατεύθυνση επίλυσης των σημερινών προβλημάτων.

Επιστημονική Επιτροπή:

ΕΛ.: Ανέστης Γουργιώτης (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Δημήτρης Σταθάκης
(Πρόεδρος Ελληνικού Κτηματολογίου), Γεώργιος Τσιλιμίγκας (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου), Μάριος Χαϊνταρλής (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

ΓΑΛ.: Philippe Deboudt (Καθηγητής UCLO), Bernard Drobenko (Ομότιμος Καθηγητής TVES-ULCO),
Vincent Herbert (Καθηγητής TVES), Christophe Gibout (Καθηγητής ULCO, TVES)

Οργανωτική Επιτροπή:

Ανέστης Γουργιώτης (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Μάριος Χαϊνταρλής
(Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Bernard Drobenko (Ομότιμος Καθηγητής
TVES-ULCO), Vincent Herbert (Καθηγητής TVES), Electre Mauche (IFG), Mohamed Rochdi (IFG)

Δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας

 

15 Οκτ 2020

09:00 - 17:30

Διαδικτυακή εκδήλωση

Ζωντανή Μετάδοση!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταυτόχρονη μετάφραση

Διαδικτυακή μετάδοση από το Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στο www.ifg.gr

Μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας χρησιμοποιώντας το hashtag #χωροταξικόςσχεδιασμόςIFG στο Twitter

Συνέδριο: Γαλλία-Ελλάδα: χωροταξικός σχεδιασμός. Διασταυρούμενες ματιές
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης