Προσφορά πρακτικής άσκησης για φοιτητές γαλλικών πανεπιστημίων

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δημοσιεύει την παρακάτω προσφορά πρακτικής άσκησης για φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε γαλλικό πανεπιστήμιο.
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής και γλωσσικής συνεργασίας και Γαλλοφωνίας.

OFFRE DE STAGE « Coopération éducative et linguistique »
INSTITUT FRANÇAIS DE GRÈCE — Service de coopération éducative (Athènes)

 

Fondé en 1907, l’Institut français de Grèce (IFG) oeuvre au renforcement des liens culturels entre la Grèce et la France.

Le service de coopération éducative est chargé de promouvoir la langue française en Grèce, à travers l’enseignement du français et en français, mais aussi de valoriser la diversité linguistique et le plurilinguisme, du pré-primaire à l’enseignement supérieur. Il mène, en lien avec ses partenaires grecs, des actions en faveur de la formation des enseignants et des cadres éducatifs et participe à l’échange de bonnes pratiques en matière éducative. Enfin, le service s’attache à favoriser le développement d’un environnement francophone, en milieu scolaire et universitaire, par le biais de manifestations diverses (concours, conférences, expositions, ateliers…) où sont mises en valeur la langue et la culture françaises et francophones.

 

MISSION DU/DE LA STAGIAIRE

Le/la stagiaire sera placé(e) sous la responsabilité des attachées de coopération pour le français (ACPF) et éducative (ACE).

Il/elle assistera le service dans son activité quotidienne et participera notamment à l’organisation de la Journée Portes ouvertes à l’Institut, la Journée du Professeur de Français, la Fête de la science et les Mini-Jeux Olympiques et Paralympiques.

Il/elle aidera également à la conception de documents de promotion du français, de matériel pédagogique et de supports de communication (vidéos), et à l’animation d’ateliers avec des classes de FLE.

La mission principale du stage n’est pas l’enseignement du français (quelques heures pourront cependant être dispensées en fonction du cursus universitaire suivi).

 

PROFIL RECHERCHÉ

  • Master en Français Langue Etrangère, sciences de l’éducation, métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation,
  • Excellente maîtrise de la langue française impérative ; la connaissance du grec moderne serait un atout,
  • Connaissances en matière d’enseignement du français, de conception et mise en œuvre de projets pédagogiques,
  • Ouverture d’esprit, créativité, capacité d’adaptation, capacité à travailler en équipe, rigueur, autonomie,
  • Bonne maîtrise des outils numériques, notamment Genially.

 

DESCRIPTION DU STAGE

  • Durée : 14 semaines, 35h/semaine
  • Période souhaitée : du 18 septembre au 22 décembre 2023
  • Stage rémunéré
  • Convention de stage obligatoire avec une université française

Merci d’envoyer vos CV & lettre de motivation à [email protected] avant le 6 septembre à 18h (heure d’Athènes).

Cette annonce est également diffusée sur le site Fle.fr

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης