Προκήρυξη θέσης: Βοηθός τμημάτων

Περιγραφή της θέσης και των τμημάτων εργασίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
◾ Τίτλος θέσης: Βοηθός
◾ Κάτοχος θέσης: Κενή
◾ Φορέας και υπηρεσία: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, έδρα (Αθήνα)
◾ Ωράριο εργασίας θέσης: Πλήρους απασχόλησης – 37,50 ώρες
◾ Ιεραρχικός προϊστάμενος: Η θέση τελεί υπό τη διπλή εποπτεία του Ακολούθου πολιτιστικής συνεργασίας και του Ακολούθου οπτικοακουστικών μέσων, επικεφαλής του τμήματος πολιτιστικής συνεργασίας και του τμήματος πολιτιστικών βιομηχανιών, αντίστοιχα. Ο/Η βοηθός συνεργάζεται άμεσα με τους δύο Ακολούθους και τις αναπληρώτριες αυτών.
Βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα
◾ Υποδοχή
◾ Διοικητική υποστήριξη και διαχείριση προϋπολογισμού
◾ Διοικητική υποστήριξη έργων
Λεπτομέρειες για τη θέση : δείτε την Προκήρυξη

Είδος σύμβασης εργασίας: Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Ανάληψη καθηκόντων: 10 Οκτωβρίου 2023
Διάρκεια σύμβασης: 1 έτος με προοπτική μετατροπής σε Σύμβαση αορίστου χρόνου το 2024

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:  5 Οκτωβρίου 2023 στις 18:00

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας και επιλογής των υποψηφίων
◾ Ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου κρίνεται απαραίτητο, στη γαλλική γλώσσα, στον Γενικό Γραμματέα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: [email protected]
◾ Απαραίτητα με την ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ SCC-SIC / CANDIDATURE ASSISTANT SCC-SIC» στο θέμα.
◾ Κοινοποίηση: [email protected][email protected][email protected]
◾ Προεπιλογή βάσει φακέλου, και ακολούθως γραπτή δοκιμασία και επαγγελματική συνέντευξη.
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης