Προκήρυξη θέσης: Αναπληρωτή/τριας του Ακολούθου επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας

Περιγραφή της θέσης

Υπό την εποπτεία του Ακολούθου επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας, ο/η αναπληρωτής/τρια επικουρεί τον Ακόλουθο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας, στη διοργάνωση εκδηλώσεων καθώς και στο συντονισμό της υπηρεσίας.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα – εμπειρία

• Δίπλωμα/Πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακού επιπέδου (Master) ή ανώτερο.
• Εργασιακή εμπειρία σε τομείς διοίκησης της ανώτατης εκπαίδευσης και/ή της έρευνας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Λεπτομέρειες για τη θέση : δείτε την Προκήρυξη

Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων : 1η Οκτωβρίου 2021

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων : 17 Σεπτεμβρίου 2021 (μεσάνυχτα)

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης