Προκήρυξη θέσης: Βοηθός τμήματος στην Υπηρεσία εξετάσεων και πιστοποιήσεων

Περιγραφή του τμήματος εργασίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Οι αποστολές της Υπηρεσίας εστιάζονται στην οργάνωση εξετάσεων γαλλικής γλώσσας, στη διοικητική και παιδαγωγική διαχείριση σχολείων, κέντρων ξένων γλωσσών και καθηγητών που προετοιμάζουν υποψήφιους στις γαλλικές πιστοποιήσεις και στα γαλλικά πανεπιστημιακά διπλώματα, καθώς και στην επίσημη μετάφραση δικαιολογητικών για την εγγραφή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Περιγραφή της θέσης
◾ Τίτλος θέσης: Βοηθός Υπηρεσίας εξετάσεων και πιστοποιήσεων
◾ Φορέας και υπηρεσία: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, έδρα (Αθήνα).
◾ Ωράριο εργασίας: Πλήρους απασχόλησης – 37,50 ώρες
◾ Ιεραρχικός προϊστάμενος: Η θέση τελεί υπό την εποπτεία του Διευθυντή Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα
◾ Γραμματειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας και του αναπληρωτή διευθυντή (ηλεκτρονική και ταχυδρομική αλληλογραφία,…)
◾ Προετοιμασία και διαχείριση των προσκλήσεων καθηγητών σε συνεννόηση με την αναπληρώτρια.
◾ Γραμματειακή υποστήριξη επιμορφωτικών σεμιναρίων.
◾ Διαχείριση αμοιβών εξωτερικών συνεργατών σε συνεννόηση με την αναπληρώτρια.
◾ Διαχείριση διαφόρων λογισμικών.
◾ Διαχείριση παιδαγωγικού υλικού επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Λεπτομέρειες για τη θέση : δείτε την Προκήρυξη

◾ Είδος σύμβασης εργασίας: Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
◾ Ανάληψη καθηκόντων: 20 Νοεμβρίου 2023
◾ Διάρκεια σύμβασης: 1 έτος με δυνατότητα μετατροπής σε Σύμβαση αορίστου χρόνου το 2024.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 12 Νοεμβρίου 2023 στις 12:00

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας και επιλογής των υποψηφίων
◾ Ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου κρίνεται απαραίτητο, στη γαλλική γλώσσα, στον Γενικό Γραμματέα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: [email protected]
◾ Αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών  με την ένδειξη «Candidature d’assistant(e) au service des examens et des certifications» στο θέμα.
◾ Κοινοποίηση: [email protected] ; [email protected]
◾ Προεπιλογή βάσει φακέλου και ακολούθως γραπτή δοκιμασία και επαγγελματική συνέντευξη στις 15 Νοεμβρίου 2023 κατόπιν πρόσκλησης.

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης