Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων: καλλιτεχνική διαμονή στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο 2021

Πρόγραμμα καλλιτεχνικής διαμονής στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο – καλλιτεχνική διαμονή έρευνας πάνω στη σύγχρονη κεραμική | Call for applications in english

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2021

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ανακοινώνει πρόσκληση συμμετοχής για το ερευνητικό του πρόγραμμα πάνω στη σύγχρονη κεραμική στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο.

Το Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο βρίσκεται στο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης. Φιλοξενούσε τους ιππότες που περνούσαν από το νησί. Το 1912 το Κατάλυμα αγοράστηκε από τον Πρέσβη της Τουρκίας στη Γαλλία, ο οποίος το προσέφερε στο γαλλικό κράτος. Σήμερα, στεγάζει το γαλλικό προξενείο.

Η κεραμική στη Ρόδο

Η κεραμική είναι παρούσα στη Ρόδο από την Αρχαιότητα. Ωστόσο από το 1929 και έπειτα, η δραστηριότητα άνθισε με τις παραγωγές του I.C.A.R.O (Industrie Ceramiche Artistiche Rodio – Orientali) η οποία αναβιώνει τη βιομηχανία με λεπτά και ποιοτικά κεραμικά είδη. Αυτό το μοντέλο προέρχεται από μια παράδοση της Faïenza και διαδίδεται στο νησί, ενώ είναι υπό ιταλική κατοχή. Η κεραμική αυτή δραστηριότητα συνεχίστηκε και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σχημάτισε στο νησί μια κοινότητα κεραμοποιών, εργατών, εμπειρογνωμόνων και συλλεκτών.

Σήμερα η τοπική παραγωγή εξαφανίζεται προς όφελος των αντιγράφων κεραμικών από την Ιζνίκ ή το ICARO. Η παράδοση παραμένει, ωστόσο η ανανέωση των γενεών και η μετάδοση της τεχνογνωσίας απειλούνται. Οι τοπικές αρχές συμμετέχουν στη διατήρηση και την ενίσχυση της άυλης τέχνης, με την υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας.

© Melina Zografou

Πρόγραμμα καλλιτεχνικής διαμονής 2021

Το πρόγραμμα διαμονής ενθαρρύνει τη διασταύρωση της υπάρχουσας πολιτιστικής κληρονομιάς και των σύγχρονων προκλήσεων της κεραμικής τέχνης. Το κατάλυμα επιθυμεί να προσφέρει στους καλλιτέχνες ένα πεδίο δημιουργίας και πειραματισμού σε σχέση με το ιστορικό περιβάλλον και την ανακάλυψη της παραδοσιακής τεχνογνωσίας.

Οι τρεις επιλεγμένοι καλλιτέχνες σε αυτή τη δίμηνη καλλιτεχνική διαμονή καλούνται να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με τους καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς κύκλους του νησιού, καθώς και με τους ντόπιους τεχνίτες.

Η επεξεργασία κεραμικών έργων των επιλεγμένων καλλιτεχνών θα συμπληρωθεί με την εκμάθηση παραδοσιακών τεχνικών από δασκάλους και καλλιτέχνες και μέσω συναντήσεων με ντόπιους τεχνίτες.

Η διαμονή αυτή στοχεύει επίσης στη δημιουργία δεσμών με καλλιτέχνες από τη Ρόδο. Οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες θα επωφεληθούν από ένα καλλιτεχνικό δίκτυο.

Το πρόγραμμα διαμονής του 2021 απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες καλλιτέχνες, πολίτες των χωρών της Μεσογείου που επιθυμούν να αναπτύξουν ένα καλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα πάνω στη σύγχρονη κεραμική.

Καλλιτέχνες που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν ένα έργο καλλιτεχνικής έρευνας που περιλαμβάνει την κεραμική ως μέσο.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος υποστηρίζεται από το πρόγραμμα “La Fabrique de résidences” του Γαλλικού Ινστιτούτου του Παρισιού, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συνεργάζεται με τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας για την υποδοχή των καλλιτεχνών στο παράρτημα της Ρόδου στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την υποστήριξη του Γαλλικού Προξενείου της Ρόδου και την πόλη της Ρόδου.

Κριτήρια Επιλογής

Εκτός από την αξιολόγηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του υποψηφίου, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

 • Ποιότητα και προοπτικές του έργου
 • Προτεινόμενο πρωτόκολλο εργασίας
 • Ικανότητα συνεργασίας σε μια ομάδα

Διαδικασία και ημερολόγιο επιλογής

Η επιτροπή επιλογής επιλέγει και ορίζει τους καλλιτέχνες. Οι αποφάσεις της είναι τελικές.

Όροι επιλεξιμότητας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 • έχουν ήδη εργαστεί με κεραμικά μέσα
 • δεσμευτούν σε μια επαγγελματική προσέγγιση
 • μιλούν αγγλικά
 • δικαιολογούν προηγούμενη εργασία
 • είναι αυτόνομοι στη διαχείριση της διαμονής τους
 • ελευθερωθούν από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαμονής τους

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Κοινοί Χώροι

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρέχει στους καλλιτέχνες εργαστήρια στη Ρόδο:
Έναν χώρο εργασίας και μελέτης στο Κατάλυμα της Γαλλίας

Εξοπλισμός: ένας φούρνος (35x35x35 – 1300˚ C), ένας σταθερός τροχός για τον πηλό και τέσσερις χειροκίνητοι πιο μικροί, ένα τεράστιο μηχάνημα που αναμιγνύει τον πηλό, ένα άλλο επιτοίχιο που κόβει σε ροδέλες τον πηλό, 4 πάγκοι εργασίες

Ο διαθέσιμος στο χώρο εξοπλισμός θα ανακοινωθεί αργότερα.

© John Markantonis

Όροι διαμονής

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρέχει στους καλλιτέχνες δωμάτια κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο παράρτημα της Σχολής Καλών Τεχνών στη Ρόδο. Όποιος δε συμμετέχει στο πρόγραμμα δεν μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί. Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες που επιθυμούν να υποδεχτούν τους αγαπημένους τους πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαμονή τους εκτός του παραρτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών.

Οικονομική κατάσταση
Μηνιαία έξοδα διαβίωσης καλύπτονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Συνθήκες μεταφοράς
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος καλύπτει ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής.
Καλύπτονται οι μεταφορές συνάντησης με τους ντόπιους τεχνίτες και συνεργάτες.

Διάρκεια διαμονής
2 μήνες, από τις 13 Σεπτεμβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου 2021

Υποβολή πρότασης
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν, στα αγγλικά, στην υπηρεσία πολιτιστικής συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], υπόψη της Μορφωτικής Ακολούθου.

Σύνταξη του φακέλου αίτησης

 • Λεπτομερής περιγραφή του καλλιτεχνικού έργου (8 σελίδες κατ ‘ανώτατο όριο) στην οποία προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους υποβλήθηκε το αίτημα, η φύση του ερευνητικού έργου, η συσχέτιση με τον τόπο και τη διάρκεια της παραμονής και οι προοπτικές.
 •  Ένα βιογραφικό σημείωμα με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του καλλιτέχνη (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο)
 • Δύο συστατικές επιστολές (έως 4) από άτομα με καλή γνώση του έργου του καλλιτέχνη
 • Ένας καλλιτεχνικός φάκελος που ενδεχομένως περιλαμβάνει συνδέσμους βίντεο
 • Μία βεβαίωση, με ημερομηνία, υπογεγραμμένη και με την αναφορά «αναγνώθει και εγκρίθηκε» που πιστοποιεί πως:
  – Έχετε διαβάσει τους γενικούς όρους
  – Είστε ο/η μοναδικός/ή συγγραφέας των έργων που αναφέρονται στην αίτησή σας
  – Ότι θα απαλλαγείτε από άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διαμονής

Θα ληφθούν υπόψη μόνο πλήρη αρχεία που τηρούν τους απαιτούμενους όρους και την προθεσμία.

Χρονοδιάγραμμα

Λήξη της πρόσκλησης συμμετοχής: 15 Ιουνίου 2021

Περίοδος επιλογής και ακρόασης: 30 Ιουνίου 2021

Τελική επιλογή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων: 7 Ιουλίου 2021

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα ενημερωθούν, μετά το πέρας της επιτροπής επιλογής, για μια ατομική συνέντευξη σε τηλεδιάσκεψη. Η ανακοίνωση των επιλεγέντων υποψηφίων θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί με απόλυτη επαγρύπνηση έναντι της υγειονομικής κατάστασης. Η διαμονή παραμένει υπό τις προϋποθέσεις και τις υγειονομικές οδηγίες κατά την ημερομηνία έναρξης της διαμονής.

© François-Xavier Richard
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης