Προκήρυξη θέσης: Καλλιτεχνικός συντονιστής – Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Το πρόγραμμα καλλιτεχνικής διαμονής στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο, μία πρωτοβουλία που υλοποιεί το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, φιλοξενεί για πέμπτη χρονιά από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2024, δύο καλλιτέχνες, από την Ελλάδα και από τη Γαλλία, οι οποίοι καλούνται να αναπτύξουν ένα καλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα πάνω στην κεραμική, να μυηθούν στις παραδοσιακές τεχνικές και να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με τους τοπικούς παράγοντες. Το πρόγραμμα δεν αποσκοπεί στην καλλιτεχνική δημιουργία αλλά επικεντρώνεται στην εκμάθηση παραδοσιακών τεχνικών και στην ανάπτυξη της δημιουργίας/έρευνας που σχετίζεται με τη μετάδοση της παραδοσιακής τεχνογνωσίας.

Το πρόγραμμα καλλιτεχνικής διαμονής υλοποιείται με τη συνδρομή ενός μεγάλου αριθμού εταίρων. Τη διοργάνωση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος υποστηρίζουν: το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Προξενείο της Γαλλίας στη Ρόδο.


Προκήρυξη θέσης: Καλλιτεχνικός συντονιστής – Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο

Καθήκοντα
Υπό την εποπτεία του/της Ακολούθου πολιτιστικής συνεργασίας της Αθήνας και σε συνεννόηση με την Επίτιμη Πρόξενο της Γαλλίας στη Ρόδο, ο/η κάτοχος της θέσης αναλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα:

  • Υλικοτεχνική οργάνωση της καλλιτεχνικής διαμονής, προετοιμασία των χώρων εργασίας και των εργαστηρίων πριν από την άφιξη και μετά την αναχώρηση των καλλιτεχνών,
  • Συντήρηση και λειτουργία των χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (κατεξοχήν αρμοδιότητα του υπευθύνου εργαστηρίου κεραμικής, τα καθήκοντα αυτά προϋποθέτουν την εξοικείωση με την τέχνη της κεραμικής, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία ενός εργαστηρίου κεραμικής).
  • Διαμεσολάβηση μεταξύ των καλλιτεχνών, των εισηγητών και των πολιτιστικών παραγόντων της Ρόδου,
  • Συντονισμός των συναντήσεων, επισκέψεων και μετακινήσεων,
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων στο χώρο, σε συνεννόηση με τους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες,
  • Επικοινωνία αναφορικά με τη διεξαγωγή του προγράμματος με την τακτική σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων,
  • Διατήρηση ψηφιακού ημερολογίου της καλλιτεχνικής διαμονής με τη συνδρομή των καλλιτεχνών, των εισηγητών και των εταίρων,
  • Υποστήριξη των καλλιτεχνών για την κάλυψη των τεχνικών αναγκών και της καθημερινής τους δραστηριότητας, με την παροχή πρόσβασης σε αρχειακό υλικό.

Απαιτούμενη κατάρτιση
Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με δεξιότητες στη διαχείριση πολιτιστικών έργων και τεχνική γνώση της κεραμικής. Γνώση του πολιτιστικού τομέα της Ελλάδας και του εξωτερικού θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Απαιτούμενες γνώσεις
Λειτουργία εργαστηρίου κεραμικής (χρήση εργαλείων και ειδικότερα καμινιού)
Διαχείριση πολιτιστικών έργων
Ικανότητα χειρισμού εφαρμογών γραφείου και βάσεων δεδομένων
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής, Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο

Επαγγελματικές δεξιότητες
Επικοινωνία στα κοινωνικά δίκτυα
Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και ανάθεσης εργασιών
Ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών
Αυτονομία στη διαχείριση των εργασιών

Προσωπικές δεξιότητες
Προσαρμοστικότητα, άνεση στην επικοινωνία, ικανότητα ομαδικής εργασίας
Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες έντονης δραστηριότητας
Διακριτικότητα και εχεμύθεια
Περιέργεια και ανοιχτό πνεύμα
Οργάνωση, συνέπεια, προνοητικότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Ανάληψη καθηκόντων και διάρκεια σύμβασης
20/09/2024-20/11/2024

Τόπος εργασίας
Ρόδος (Ελλάδα)

Είδος Σύμβασης
Παροχής υπηρεσιών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων
3 Ιουλίου 2024

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και συνοδευτική επιστολή στη Γαλλική γλώσσα σε μορφή PDF (ενιαίο αρχείο), τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν στο Γενικό Γραμματέα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στη διεύθυνση: [email protected] και στην Ακόλουθο πολιτιστικής συνεργασίας στη διεύθυνση: [email protected]

TAGS

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης