Πρόγραμμα βοήθειας για εκδότες του Institut français (Παρίσι)

(Πρόκειται για διαφορετικό πρόγραμμα από το PAP του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος – Jacqueline de Romilly !)

Το Institut français (Παρίσι), πολιτιστικός φορέας του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, ανακοινώνει το πρόγραμμα βοήθειας για την αγορά δικαιωμάτων, στα πλαίσια της πολιτικής του για την υποστήριξη της μετάφρασης των Γάλλων συγγραφέων.

Αφορά όλα τα είδη των βιβλίων εκτός από τα σχολικά εγχειρίδια και τα τεχνικά και τα πρακτικά βιβλία (μαγειρική, ταξιδιωτικοί οδηγοί, κτλ.).

Η ημερομηνία έκδοσης του βιβλίου πρέπει να έχει δρομολογηθεί για 3 μήνες τουλάχιστον μετά την συνεδρίαση της επιτροπής.

Πολύ σημαντικό! Οι Έλληνες εκδότες πρέπει να ενημερώσουν τους Γάλλους ομόλογούς τους για την αίτηση, ώστε να ζητηθεί αναστολή της πληρωμής της προκαταβολής των δικαιωμάτων μέχρι την ανακοίνωση της απόφασης της επιτροπής. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει αίτηση για βιβλία για τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί οι προκαταβολές στο Γάλλο εκδότη.

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024
Κάθε εκδότης μπορεί να καταθέσει μέχρι 2 αιτήσεις.


Οι αιτήσεις πρέπει να περιέχουν:

  • ‘Εγγραφο no1: την αίτηση συμπληρωμένη
  • ‘Εγγραφο no2: αντίγραφο του συμβολαίου παραχώρησης των δικαιωμάτων, με ημερομηνία και υπογραφή
  • Έγγραφο no3: τον προϋπολογισμό. Mε ημερομηνία και υπογραφή, ισολογισμένο, στα γαλλικά ή τα αγγλικά (το σύνολο των εσόδων με το σύνολο των εξόδων πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο και να συμπεριλαμβάνεται και το αιτούμενο ποσό της βοήθειας).

Τα 3 έγγραφα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση [email protected]
Το έγγραφο no1 πρέπει να σταλεί σε μορφή WORD.
Τα έγγραφα no2 και no3 πρέπει να σταλούν ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ, σε 1 αρχείο PDF.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αρχές Οκτωβρίου 2024.

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης