Πρόγραμμα βοήθειας για εκδότες (άνοιξη 2023) του Institut français (Paris)

*Πρόκειται για διαφορετικό πρόγραμμα από το PAP de l’Institut français de Grèce – Jacqueline de Romilly !

Στο πλαίσιο της πολιτικής για την υποστήριξη της μετάφρασης των Γάλλων συγγραφέων, το Institut français de Paris, ο πολιτιστικός φορέας του γαλλικού Υπουργείου εξωτερικών, μόλις ανακοίνωσε την δεύτερη φάση για το 2023, του Προγράμματος βοήθειας για την αγορά δικαιωμάτων.

Αφορά όλα τα είδη των βιβλίων εκτός από τα εκπαιδευτικά, τα τεχνικά και τα πρακτικά (μαγειρική, ταξιδιωτικοί οδηγοί, κτλ.).

Η ημερομηνία έκδοσης του βιβλίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μήνες μετά την συνεδρίαση της επιτροπής.

Πολύ σημαντικό: Οι εκδότες πρέπει να ενημερώσουν τους Γάλλους εκδότες για την αίτηση ώστε να ζητηθεί αναστολή της πληρωμής της προκαταβολής των δικαιωμάτων μέχρι την ανακοίνωση της απόφασης της επιτροπής. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει αίτηση για βιβλία για τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί οι προκαταβολές στο Γάλλο εκδότη.

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν μέχρι και την Κυριακή 23 Απριλίου 2023.

Κάθε εκδότης μπορεί να καταθέσει μόνο 1 αίτηση.

Πρέπει να περιέχουν:

1. την αίτηση συμπληρωμένη
2. αντίγραφο του συμβολαίου παραχώρησης των δικαιωμάτων
3. τον προϋπολογισμό, με ημερομηνία και υπογραφή, ισολογισμένο, στα γαλλικά ή τα αγγλικά (το σύνολο των εσόδων με το σύνολο των εξόδων πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο και να συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της βοήθειας, το οποίο αιτείστε).
4. το συμφωνητικό με το Institut français, συμπληρωμένο, με ημερομηνία και υπογεγραμμένο, σε ΔΥΟ αντίτυπα (στα γαλλικά)

Το έγγραφο no1 πρέπει να σταλεί σε μορφή Word, στην διεύθυνση [email protected].

Τα έγγραφα no2, no3 και no4 πρέπει να σταλούν ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ, σε 3 ξεχωριστά αρχεία, σε PDF στην διεύθυνση [email protected].

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσα Ιουνίου 2023.

 

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης