Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων στους Διεθνείς Κύκλους Σπουδών της ENA

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για την επιλογή αλλοδαπών υποψηφίων στους διεθνείς κύκλους σπουδών της ΕΝΑ (Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης) και των Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης για την χρονική περίοδο 2022-2023, που ξεκίνησε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, παρατείνεται έως την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021.

Η ΕΝΑ θα μετονομαστεί, από 1η Ιανουαρίου 2022, σε Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιου Τομέα (INSP). Αυτή η αλλαγή δεν επιφέρει καμία άλλη τροποποίηση στην πραγματοποίηση και εκτέλεση των προγραμμάτων των διεθνών κύκλων σπουδών καθώς και στην επιλογή των αλλοδαπών φοιτητών για το έτος 2022 και την χρονική περίοδο 2002-2023.

Όπως κάθε έτος, η ΕΝΑ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης), επιλέγει και εγγράφει μέσω της κάτωθι συγκεκριμένης διαδικασίας, τους συμμετέχοντες στους ακόλουθους κύκλους σπουδών:

3 κύκλοι σπουδών μεγάλης διάρκειας ανοιχτοί στους αλλοδαπούς δημόσιους υπαλλήλους και στους δημόσιους λειτουργούς:

1. Ο Μεγάλης Διάρκειας κύκλος σπουδών (CIL) της ΕΝΑ/ le Cycle International Long (CIL) de l’ENA
(διάρκειας: 13 μηνών + 1 μήνα επιλογής, για την υποστήριξη του Μεταπτυχιακού), για νέους υψηλά ιστάμενους δημόσιους υπαλλήλους.

Σημ : Το CIL μπορεί να είναι ανοιχτό και να δεχθεί και νέους δημόσιους υπαλλήλους (κατόπιν ιδιαίτερης παραχώρησης).

Αυτή η μεταπτυχιακή εκπαίδευση συνδυάζεται με τρία διαφορετικά επαγγελματικά μεταπτυχιακά: “Επικοινωνία των δημόσιων φορέων”, “Δημόσια Δράση στην Ευρώπη” και “Γενική Δημόσια Διοίκηση”, τα οποία διοργανώνονται από την ΕΝΑ σε συνεργασία με έγκριτα γαλλικά Πανεπιστημιακά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Paris CELSA ; Paris 1 Panthéon-Sorbonne και Université de Strasbourg.

2. O Διεθνής κύκλος τελειοποίησης (CIP) της ΕΝΑ/le Cycle International de Perfectionnement (CIP) de l’ENA
(διάρκειας: 8 μηνών, για υψηλά ιστάμενους επιβεβαιωμένους).

Αυτή η μεταπτυχιακή εκπαίδευση συνδυάζεται με δύο διαφορετικά επαγγελματικά μεταπτυχιακά: “Διοίκηση και Διεθνείς Σχέσεις” και “Διοίκηση και Δημόσια Οικονομικά”, τα οποία διοργανώνονται από την ΕΝΑ σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne και Université de Strasbourg.

3. O Διεθνής κύκλος των IRA (CiIRA)/le Cycle International des IRA (CiIRA)
(διάρκειας: 8 μηνών, απευθύνεται σε νέα στελέχη ενδιάμεσου επιπέδου, που επιθυμούν να διευρύνουν ή να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στον τομέα της διεύθυνσης στη δημόσια διοίκηση).

Τα IRA προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα στους αλλοδαπούς δημόσιους υπαλλήλους να προετοιμάσουν ένα μεταπτυχιακό παράλληλα με αυτή την εκπαίδευση.

Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική κατάθεση μέσω της πλατφόρμας: candidature-formation.ena.fr

Η περίοδος εγγραφής διαρκεί από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 24 Νοεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες: ena.fr

© ENA
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης