Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για MASTER 2 στη Γαλλία: Προσωρινός κατάλογος μη επιλέξιμων υποψηφιοτήτων | 2023-2024

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στην Γαλλία
Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων – Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα «Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας» για Master 2 στη Γαλλία, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η διαδικασία επιλογής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το εν λόγω πρόγραμμα, δημοσιεύουμε τον προσωρινό κατάλογο των μη επιλέξιμων υποψηφιοτήτων.

Ενστάσεις κατά του προσωρινού Πίνακα επιλεγέντων ασκούνται ενώπιον του Δ.Σ. του ΙΚΥ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. και του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδος. Οι ενστάσεις, πλήρως αιτιολογημένες και συνοδευόμενες από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected]

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης