Πρόγραμμα βοήθειας για εκδότες «Jacqueline de Romilly» από τα ελληνικά προς τα γαλλικά – 2021

Το 2018, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος αποφάσισε να στηρίξει τη διάδοση του βιβλίου και των Ελλήνων συγγραφέων στον γαλλόφωνο κόσμο, καθώς και τη δημοσίευσή τους, με πιο συστηματικό τρόπο. Το 2021, το πρόγραμμα αυτό συνεχίζει.

Κάθε έκδοση στα γαλλικά ενός έργου γραμμένου στα ελληνικά μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αίτησης υποστήριξης, την οποία θα κάνει ο Γάλλος εκδότης στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

Αυτή η βοήθεια είναι διαθέσιμη για κάθε επαγγελματία εκδότη αμέσως μετά τη δημοσίευση στα Γαλλικά της μετάφρασης ενός έργου γραμμένου από έναν ή περισσότερους Έλληνες συγγραφείς.

Η αίτηση υποστήριξης πρέπει να γίνεται μετά την αγορά των δικαιωμάτων και την υπογραφή του συμβολαίου από τον μεταφραστή. Τα έργα τα οποία θα υποστηριχθούν θα αποτελέσουν μέρος μιας συλλογής, της Collection Institut français, η οποία θα ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο και τους εκδότες. Όλα τα είδη βιβλίου είναι κατάλληλα εκτός των σχολικών.

Η χρηματική υποστήριξη που χορηγείται σε αυτό το πλαίσιο θα είναι ανάλογη με το συνολικό κόστος της δημοσίευσης, την αγορά δικαιωμάτων και τα έξοδα μετάφρασης. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού κόστους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το [email protected]

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης