French + Sciences 2024: 2 Υποτροφίες Κινητικότητας

FRENCH + SCIENCES 2024 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Είσαι τριτοετής φοιτητής/τρια και αναζητάς project για το φετινό καλοκαίρι; Τι θα έλεγες για 3 εβδομάδες στη Γαλλία, όπου θα έχεις την ευκαιρία να εξερευνήσεις μια νέα περιοχή, να εμβαθύνεις τις γνώσεις σου σε ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης ή στις θαλάσσιες επιστήμες και τεχνολογίες, παρακολουθώντας παράλληλα ημι-εντατικά μαθήματα γαλλικής γλώσσας; Ακόμη, αν πληροίς ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείς να το κάνεις εντελώς δωρεάν επωφελούμενος/η από τις υποτροφίες «French+Sciences» που σου προσφέρουμε!

Το πρόγραμμα «French + Sciences» υλοποιείται από το γραφείο Campus France σε συνεργασία με κέντρα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, και απευθύνεται σε αγγλόφωνους διεθνείς φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στη Γαλλία. Η γνώση της γαλλικής γλώσσας δεν είναι πάντα απαραίτητη!

Το πρόγραμμα διαρκεί τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, ανάλογα με τη θεματική, και συνδυάζει γνωριμία με τη γαλλική γλώσσα και μύηση σε ένα επιστημονικό οικοσύστημα αιχμής της Γαλλίας, μέσα από τη συμμετοχή σε συνέδρια, συζητήσεις και συναντήσεις με παράγοντες του εκάστοτε επιστημονικού πεδίου: ερευνητές, μηχανικούς και καινοτόμους, επιχειρήσεις και startups.
Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν μοναδικές επαφές, προάγει το διάλογο και τον επιστημονικό στοχασμό και συμβάλλει καθοριστικά στην ωρίμανση του σχεδίου σπουδών.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προσφέρει δύο υποτροφίες για το 2024 με σκοπό να χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή δύο Ελλήνων τριτοετών φοιτητών. Οι υποτροφίες καλύπτουν κυρίως τα έξοδα εγγραφής, δηλαδή το κόστος της κατάρτισης και της διαμονής. Η υποτροφία δεν καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού.

Υποτροφία 1:

Montpellier : « Περί αειφόρου ανάπτυξης » – Accent français. Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος και άλλες χρήσιμες πληροφορίες θα βρεις εδώ: Dépliant Développement durable.
* Ημερομηνίες διεξαγωγής προγράμματος: από 9 έως 28 Ιουνίου 2024

Υποτροφία 2:

Brest : « Θαλάσσιες Επιστήμες και Τεχνολογίες » – Ciel Bretagne. Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος και άλλες χρήσιμες πληροφορίες θα βρεις εδώ: Dépliant Sciences et technologies de la mer.
* Ημερομηνίες διεξαγωγής προγράμματος: από 17 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2024


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Φοιτητές τρίτου έτους Πτυχίου που διαθέτουν ελάχιστο επίπεδο γνώσης B2 στην αγγλική γλώσσα και προέρχονται από πανεπιστημιακά τμήματα που θεωρούνται συναφή με τα προτεινόμενα προγράμματα (βλ. λίστα επιλέξιμων τομέων σπουδών).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

– Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, ελάχιστου επιπέδου γνώσης B2 (υποχρεωτικά)
– Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής γλώσσας για όσους φοιτητές διαθέτουν (προαιρετικά)
– Βεβαίωση εγγραφής στο 3ο έτος ενός εκ των επιλέξιμων τομέων σπουδών, σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο
– Αντίγραφα των βαθμολογιών των τελευταίων 2 ετών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
– Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα, έως 600 λέξεις συνολικά, που περιγράφει τους λόγους για την επιλογή του συγκεκριμένου θερινού προγράμματος και τις προοπτικές συνέχισης των σπουδών
– Βιογραφικό σημείωμα
– Συστατική επιστολή από έναν καθηγητή πανεπιστημίου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Μηχανικών
• Περιβαλλοντικές επιστήμες με την ευρύτερη έννοια
• Βιοεπιστήμες
• Ναυτιλιακές και βιομηχανικές σπουδές
• Οποιοσδήποτε άλλος τομέας επιτρέπει τη συνέχιση των σπουδών στους τομείς που σχετίζονται με τα προγράμματα που προσφέρονται στο Montpellier και στη Brest

→ Ο φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], με την ένδειξη: Candidature bourse « French + Sciences »

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων: Κυριακή 14 Απριλίου 2024 στις 23:00

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση ως αυτοχρηματοδοτούμενος φοιτητής, η εγγραφή γίνεται διαδικτυακά, απευθείας μέσα από τις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων κέντρων εκμάθησης γαλλικής γλώσσας, χωρίς τη διαμεσολάβηση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:
• Επιστήμες του βουνού: Accents Université Savoie Mont-Blanc (Chambéry)
• Αειφόρος ανάπτυξη: Accent français (Montpellier)
• Θαλάσσιες επιστήμες και τεχνολογίες: Ciel Bretagne (Brest)
• Μικροτεχνολογία και νανοτεχνολογία στις βιομηχανικές εφαρμογές: CLA (Besançon)
• Γαστρονομία: French in Normandy (Rouen).

Σημειώστε και τηρήστε τις προθεσμίες εγγραφής του κάθε προγράμματος, που ορίζονται στα τέλη Μαρτίου / αρχές Απριλίου 2024!

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης